ondernemers

Gemeente Oisterwijk gaat grond voor manege niet verkopen maar verpachten


Partij VVD had vragen gesteld, maar heeft die ondertussen ingetrokken. De grond zal niet verkocht worden, maar middels pacht in eigendom blijven van de gemeente.

In verhouding tot de grondprijzen voor woningbouw, was Gemeente Oisterwijk voornemens grond te verkopen voor ‘een appel en een ei’.

Het zou gaan om dit stuk grond (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Het betreft een weiland aan de Sportlaan in Oisterwijk. De daar gevestigde manage heeft de grond nodig voor het wettelijk verplicht laten bewegen van hun paarden, en is momenteel de huurder van het weiland. Als argument voor verkoop gebruikt de gemeente het feit dat de manage in Oisterwijk een welkom sportaanbod verzorgt, en de manege deze grond nodig heeft om aldaar hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Ook kan de met de manage overeengekomen groene inrichting zorgen voor een overgang van de bebouwing op het sportpark, naar het landschap en natuur.

Politiek

VVD raadslid Patrick Simons vroeg aan het college (burgemeester en wethouders) uitleg over deze voorgenomen koop. De grond zou voor minder dan 9 euro per m2 verkocht worden en zo was de gedachte van de VVD om daar middels ruimte-voor-ruimte te kunnen bouwen. Belangrijkste is, dat de gemeente na verkoop niet zomaar terug kan; verkoop is onomkeerbaar, daar waar verhuur mogelijkheden geeft voor een toekomstig andere invulling.

Inkeer

De gemeente is blijkbaar tot inkeer gekomen; wethouder Dion Dankers heeft een toezegging gedaan voor verpachting met een periode van 25 jaar. Hierover is naar verluidt overleg geweest met alle partijen en zo kan én de manage voor langere tijd rekenen op voldoende grond; en kan mocht dat ooit nog gewenst zijn de grond bij een eventueel vertrek van de manage Рof na 25 jaar Рalsnog voor andere doeleinden gebruikt worden.