uitgelicht

Bezoekers Rebirth Haaren zorgen voor gevaarlijk weggedrag op N65


Ondanks de goede zorg met borden en verkeersregelaars, zijn er een aantal weggebruikers die op de N65 bij Haaren voor gevaarlijk weggedrag zorgen.

Het afremmen, stoppen of plotseling afslaan van bezoekers aan het Rebirth Festival geeft voor andere weggebruikers schrikreactie of kan aanleiding zijn voor aanrijdingen.

Pechhavens

Hier stoppen of parkeren voor een bezoek aan Rebirth Festival is niet de bedoeling (Bron: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat is aanwezig om personen die langs de N65 stoppen weg te sturen. De pech/vluchthavens langs de weg zijn er niet om bezoekers af te zetten of op te halen. De meeste zijn reeds afgezet, en voor die aan de overkant is het erg gevaarlijk om bij het langsrazende verkeer over te steken. Volg in plaats daarvan de borden Kiss&Ride.

Politie

Politie op de motor houdt toezicht op de eveneens afgesloten oversteekplaatsen. Juist om te voorkomen dat bezoekers op de N65 de onbewaakte oversteekplaatsen gebruiken zijn deze afgezet met rood-witte borden. Blijkbaar is het nodig dat de politie ook hier toeziet op handhaving, mede omdat Google Maps die afgesloten oversteekplaatsen als mogelijke route aangeeft.

Google Maps

Er zijn mensen die Google Maps volgen, en op de doorgaande provinciale weg op de rem trappen als ze verrast worden omdat blijkt dat enkele wegdelen zijn afgesloten. Niet alle afsluitingen zijn op Google Maps doorgevoerd. Het is dan ook niet verstandig om de routeplanner aan te zetten, maar volg in plaats daarvan de bebording langs de weg en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.