vacature

Alzheimer Café Oisterwijk


Dinsdag 19 april was Rianne Pijnenburg, casemanager dementie in Oisterwijk, de gastspreker. Omgaan met dementie, hoe doe je dat als naaste of mantelzorger?
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven omdat voor elke persoon de dementie anders is. Als algemene vuistregel in de omgang met een persoon met dementie worden 4 c’s genoemd:
– niet confronteren
– niet corrigeren
– niet controleren
– niet commanderen.

Via een verwijzing door de huisarts kan contact worden gelegd met de casemanager die als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger kan fungeren. Rianne geeft een aantal tips die toegepast kunnen worden in het omgaan met mensen met dementie. Laat de persoon met dementie zo lang mogelijk de eigenwaarde behouden en zelfstandig allerlei taken uitvoeren. Uiteraard zijn hier grenzen aan wanneer de veiligheid in het geding komt. Bedenk steeds dat het de ziekte is die het gedrag van de persoon met dementie verandert. Heb geduld, overvraag niet en sluit aan bij de belevingswereld van de persoon met dementie. Er zijn hulpmiddelen die het leven kunnen vergemakkelijken, zoals het gebruik in huis van pictogrammen, kalender, klok. Teneinde buiten de oriëntatie vast te kunnen houden is het belangrijk om vaste routes te blijven gebruiken en er kan gebruik worden gemaakt van track & trace systemen.

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun naasten. Je blijft aanlopen tegen situaties waar je je even geen raad mee weet. Voor de partner/naaste is de belasting hoog en het is belangrijk om hulp te krijgen. Maak gebruik van de ondersteuning door dementieconsulenten, casemanagers, huisarts, ondersteuningsgroepen. Deel de zorgen, neem deel aan gespreksgroepen. Blijf eigen bezigheden houden en zorg voor ontspanning. Regel dagbesteding of een-op-een ondersteuning voor de persoon met dementie zodat er ruimte ontstaat om even op adem te komen.

Feestje

Deze avond was er ook ruimte voor een klein feestje: het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel bestaat 12 ½ jaar en een drietal vrijwilligers is vanaf het begin actief voor het café. Tijd dus om deze drie personen in het zonnetje te zetten: Chapeau voor Jeanne Verberk, Liesbeth Michels en Frans Monchen. Dank aan alle vrijwilligers die zich tijdens de afgelopen 12 ½ jaar hebben ingezet voor het café, hopelijk kan het Alzheimer café ook de komende jaren in een behoefte blijven voorzien. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Volgende

Het volgende Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel zal worden gehouden op dinsdag 17 mei. Wat betekent het om dementie te hebben?

Als iemand de diagnose dementie krijgt verandert er veel in je eigen leven en dat van je partner of familie. Het ziekteproces bij dementie is geleidelijk en geeft vaak ook veel onzekerheid. Te gast is een echtpaar waarvan mevrouw de diagnose dementie heeft gekregen. Zij zullen vertellen over hun ervaringen. Wat doet het met je om deze diagnose te krijgen, wat is er sindsdien veranderd in hun leven. Wat betekent het om je partner met dementie te ondersteunen? Welke zorg / ondersteuning krijgen zij en waar hebben ze steun aan. Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om in discussie te gaan met elkaar.

De ontmoetingen van het Alzheimercafé in Oisterwijk .

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

DTZ logo low