uitpunt

12 koopappartementen Gemullehoekenweg Oisterwijk alsnog goedgekeurd


De verbouw en nieuwbouw van een industrieel pand aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk is door het college van burgemeester en wethouders in een principebesluit alsnog goedgekeurd.

Gemullehoekenweg 57 – 59 in Oisterwijk (Bron: Google Maps)

Eerder werd het plan afgekeurd vanwege een te dichte verstening van het perceel en zorgen over het behoud van het Gemeentelijk Monument, de huidige bedrijfswoning. Hierop heeft de aanvrager het plan aangepast. ‘Door ten opzichte van het vorige verzoek één appartement te laten vervallen, de bergingen te integreren in de nieuwbouw en de footprint van de nieuwe bebouwing aan de achterzijde niet in de achtererfgrens te bouwen, maar enigszins terug te leggen, voldoet het plan aan die voorwaarde. Daarnaast worden alle bijgebouwen op het perceel gesloopt. Dit zorgt ervoor dat aan weerszijden van het pand een doorkijk ontstaat naar het achtergelegen park langs de Voorste Stroom. Hiermee ontstaat ook voldoende ‘lucht’ op het perceel. De twee achterste appartementen kunnen in het beoogde plan voorzien worden van een achtertuin, grenzend aan het park.’

Het voorziet nu in de realisatie van 11 dure en 1 middelduur koopappartement. Een groot deel van het pand zal worden gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Het linker gedeelte van het pand betreft een monumentale woning. Deze woning, een gemeentelijk monument, blijft behouden en wordt intern verbouwd tot appartementen. Het nieuwbouwgedeelte zal hier op aansluiten. Het betreffende perceel heeft een bedrijfsbestemming. ‘Gelet op de solitaire ligging ervan in een woongebied, wordt door de bestemming van het perceel te wijzigen in wonen, de bestemming meer in overeenstemming gebracht met de rest van de omgeving. Voor omwonenden verdwijnt met de bedrijfsbestemming bovendien een (potentiële) overlast gevende situatie.’