The Make

Waarom zou Gemeente Oisterwijk nog bruikbare grond verkopen?


In verhouding tot de grondprijzen voor woningbouw, is Gemeente Oisterwijk voornemens grond te verkopen voor ‘een appel en een ei’. Voor een weiland is de prijs relatief redelijk. De grote vraag is waarom de gemeente grond zou verkopen, als die mogelijk in de toekomst nog voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

Het zou gaan om dit stuk grond (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Niet alleen de Oisterwijkse VVD vraagt zich dat af; ook een oplettende lezer vroeg er bij ons aandacht voor. Gemeente Oisterwijk wil een weiland aan de Sportlaan in Oisterwijk verkopen aan de eigenaar van de daar gevestigde manage. Die manage heeft de grond nodig voor het wettelijk verplicht laten bewegen van hun paarden, en is momenteel de huurder van het weiland. Als argument gebruikt de gemeente het feit dat de manage in Oisterwijk een welkom sportaanbod verzorgt, en de manege deze grond nodig heeft om aldaar hun activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Ook kan de met de manage overeengekomen groene inrichting zorgen voor een overgang van de bebouwing op het sportpark, naar het landschap en natuur.

Politiek
VVD raadslid Patrick Simons vraagt aan het college (burgemeester en wethouders) uitleg over deze voorgenomen koop. De grond zou voor minder dan 9 euro per m2 verkocht worden, maar Simons vraagt zich af of die prijs marktconform is. Ook overweegt de VVD de gedachte om daar middels ruimte-voor-ruimte te kunnen bouwen. Los daarvan zou een deel mogelijk geschikt zijn voor de recent besloten tijdelijke woningen die Gemeente Oisterwijk wil realiseren. Of bebouwing kan zou eerst onderzocht moeten worden; de gronden maken deels onderdeel uit van een overstromingsgebied van het waterschap en kunnen bij hevige regenval onder water komen te staan. Belangrijkste is, dat de gemeente na verkoop niet zomaar terug kan; verkoop is onomkeerbaar, daar waar verhuur mogelijkheden geeft voor een toekomstig andere invulling.

Atletiek
Opmerkelijk is, zo valt in de gemeentelijke documenten te lezen, dat er ook een gedachte is hier een atletiekbaan te plaatsen. Afgelopen jaar werd Taxandria Atletiek geconfronteerd met gemeentelijke plannen om hun atletiekbaan aan de Vennelaan weg te halen en daar woningen te plaatsen. Volgens de gemeente zou de locatie aan de Sportlaan door de club zelf als mogelijk alternatief zijn aangegeven. Of dat plan ooit nog doorgaat is onbekend; de raad heeft recent aangegeven dat Taxandria Atletiek wat hen betreft mag blijven waar ze nu zitten.

Kapers
Dan is er nog een kans dat er zich meer kopers melden. In beginsel moet de gemeente degelijke grond bij verkoop aanbieden aan de beste koper. Hoewel de gemeente zelf rekent dat er maar één gegadigde koper is, zou het kunnen zijn dat er ook anderen geïnteresseerd zijn.