vacature

Vrienden van St. Jan Moergestel kijken terug op succesvol 2021


De Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel kijkt terug op een succesvol 2021.

Steek een kaarsje aan, en steun de stichting.

De stichting heeft tot doel financiële steun te verlenen voor werkzaamheden aan en in de parochiekerk St. Jans Onthoofding in Moergestel, het kerkhof en de Mariakapel, evenals ondersteuning van activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed. De inkomsten bestaan uit donaties van de vrienden en de opbrengst van de kaarsjes uit de Mariakapel van de Vrede. Deze kapel kende in 2021 naar schatting ruim 40.000 bezoekers Vele mensen vinden bij Maria troost en steun vooral in deze moeilijke coronatijd en steken een kaarsje op.

Afgelopen jaar heeft de stichting o.a. de volgende projecten kunnen ondersteunen:

– Onderhoud Mariakapel
– Ondersteuning kerkhofploeg
– Restauratie van de kroonluchters
– Restauratie van wierookvat
– Bloemen op het monumentje van het ongedoopte kind op het kerkhof
– Boekjes voor bezichtiging kunstschatten in de kerk
– Deelname aan Moergestel Kerstdorp door:
A. Organisatie kerststallenroutes
B. Inhuur Processiepoppen van Heren 4 voor in de kerk (2500 bezoekers!
C. De tentoonstelling Vrede voor iedereen in galerie de Verdieping
– Naamplaatjes bij de beelden in de kerk
– Financiële bijdrage aanschaf waterstofzuiger
– Nieuwe tapijten bij de altaren
– Aanpassing geluidinstallatie
– Plaatsing mozaïek Jan Dijker in galerie de Verdieping
– Aanschaf twee vitrines

Voor 2022 zijn er een aantal bijzondere zaken in voorbereiding zoals:

– Deelname aan Paasbest Moergestel met o.a. concert in de kerk
– Tentoonstelling Religie in beeld met foto’s onder andere van Ernst Schade en historische foto’s van de kerk en de Mariakapel
– Deelname aan Moergestel Kerstdorp
– Openstelling monumentale kerk
– Verbetering verlichting Dagkapel kerk
– Aanschaf acolietenkleding

De stichting werkt veel samen met de stichting Cultureel Erfgoed Moergestel, MTV en Galerie de Verdieping. Kortom, de stichting kan – mede door de grote opbrengst van de kaarsen en de donaties in de coronatijd – een belangrijke maatschappelijke rol in Moergestel vervullen op kerkelijk en erfgoedgebied.