The Make

Verkiezingen Canon van Oisterwijk via Oisterwijk Nieuws


Welke gebeurtenis mag er niet ontbreken in de Canon van Oisterwijk? Binnenkort kunt u stemmen via deze website.

De Canon van Oisterwijk dateert uit 2010 (zie afbeelding). De Canon geeft een blik op belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis en laat zien hoe Oisterwijk zich door de jaren heen ontwikkelde. De Canon van Oisterwijk vertelt het verhaal van de natuur, de gebouwen, de industrie en de mensen. Het vormt een brede impressie over de kracht en de schoonheid van ruim acht eeuwen historie.

Deze chronologische weergave van historische feiten begint en eindigt momenteel met een blik op de Voorste Stroom. Op initiatief van de werkgroep Canon Oisterwijk – bestaande uit Marya Hüsstege, Frans Kapteijns, Bob Keasberry, Tineke de Vaal en Ellen Brouwers – wordt de Canon van Oisterwijk aangevuld. Aan alle inwoners wordt de vraag gesteld, welke onderwerpen hierin voorbij mogen komen; een jury maakt daarvan een selectie.

Het eerste beeld in de bestaande Canon Oisterwijk is dat van de Voorste Stroom. Dit riviertje bracht hier in de prehistorie de eerste bewoners. Het laatste beeld van de Canon eindigt in 2010 met een nieuwe blik op deze stroom. In navolging op het landelijk initiatief om de Nederlandse Canon aan te vullen, heeft de werkgroep besloten ook de Canon van Oisterwijk nieuw leven in te blazen. Na de beperkende omstandigheden van Covid is de werkgroep gestart met het voorbereidende werk. ‘Het leek ons een goed idee om de inwoners van Oisterwijk bij dit project te betrekken,’ aldus coördinatrice Ellen Brouwers. ‘Inwoners kunnen hun stem uitbrengen op bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen jaren.’

De aanvulling van de Canon beslaat de periode van 2011-2020. Deze zal samengevat worden in 28 beelden. De werkgroep legt hiertoe 40 onderwerpen voor aan de inwoners via een publicatie op Oisterwijknieuws.nl, verwacht medio maart.

Geen Gemeenteraadsverkiezingen deze keer (want die hebben we in 2020 al gehad), maar dus wel stemmen op de meest bijzondere gebeurtenissen, voor een plek op het Canon-bord.

De huidige Canon van Oisterwijk krijgt binnenkort een aanvulling.