carnaval 2023

Omdat het ook anders kan een plan voor atletiekbaan en rugby inclusief wonen


Om een heel lang afgewogen verhaal kort te maken: Laat de atletiekbaan liggen; de rugby ernaast; behoud clubgebouw Taxandria; woningbouw rond de atletiekbaan; parkeren Staalbergven op rugbyvelden; maak daar ook een speeltuin.

Met het oog op natuurwaarden, beperkte bouwmogelijkheden, de wens van Taxandria Atletiek om te blijven, de wens van Rugby Oysters om te groeien, behoud van een duur clubgebouw, mogelijkheden tot inkomsten voor de gemeente middels woningbouw , voldoende parkeergelegenheid voor het openluchtbad, en een extra recreatieve impuls met een grote speeltuin… heeft voormalig wethouder Ruud Hora (ruimtelijke ordening) zijn kennis en ervaring ingezet om een gebiedsvisie op te stellen voor het sportpark tussen de Waterhoef en het recreatiegebied van Oisterwijk.

Sportlocatie

Speeltuin en parkeren bij (nu) de Oysters.

Intensieve woningbouw is in dit gebied door de provincie afgewezen. Toch zouden er enkele woningen kunnen komen, maar dan moet volgens de gemeente de atletiekbaan weg. Grote vraagtekens zijn er waar, maar ook of die nog ergens terug kan komen. Uit gesprekken hierover, en de berichtgeving daarvan door de gemeente, blijkt ook dat de Oysters groeiwensen hebben. Ook daar komt, net als bij de voormalige voetbalvelden naast de atletiekbaan, bij een eventuele verhuizing een clubgebouw vrij. De club zelf wil graag daar blijven en uitbreiden.

Dat laatste gebouw kan behouden blijven, en worden ingezet voor een nieuw te realiseren speeltuin met ondergeschikte horeca. Mocht de rugby het zien zitten om de voormalige voetbalvelden (uiteraard na de nodige aanpassingen) te gaan gebruiken, dan kan die club samen met Taxandria Atletiek gebruik maken van het daar ooit gerealiseerde clubgebouw, en kan ook die investering behouden blijven. Er zijn zelfs nog mogelijkheden om ook andere sportclubs die ruimte zoeken toe te voegen.

Woningbouw rondom de bestaande atletiekbaan. Onder nog een puntje van sportvelden en clubgebouw.

Wonen

Woningbouw kan gerealiseerd worden aan de kant van de Kivitslaan. Vrijstaande woningen die passen in de omgeving, maar dan niet de kolossale luxe villa’s. Ook is er ruimte voor patiowoningen voor ouderen tegen betaalbare prijzen, wat volgens de bedenker zorgt voor doorstroom. Om meteen ook de parkeerdruk voor het Staalbergven weg te nemen, en een recreatieve verbinding te maken tussen Oisterwijk, sport, zwemmen en de verblijfsrecreatie, zou de locatie van de rugbyvelden kunnen gaan fungeren als openlucht speelparadijs en parkeerterrein.

Toekomstplannen

De visie geeft aan dat er meer mogelijkheden zijn dan de geluiden die tot nu toe zijn gehoord. Ruud Hora heeft duidelijk niet tot doel te bepalen hoe het moet. Hij beschrijft dan ook dat het goed zou zijn samen met alle gebruikers een klankbordgroep op te richten, die met elkaar naar de best passende oplossing kunnen kijken. Uiteraard is dit laatste een taak voor de gemeente, en uiteindelijk aan de gemeenteraad om hiertoe samen met de gebruikers en omgeving plannen te ontwikkelen en besluiten in te nemen.