carnaval 2023

Oisterwijk wil half miljoen uitgeven aan fietspad voor de buren


Hoeveel fietsers er gebruik gaan maken van de fietssnelweg F58 is onbekend; uit onze eigen gemeente is dat aantal in ieder geval te verwaarlozen.

 

De beoogde fietssnelweg (zwart) met in rood het stuk (net) op Oisterwijks grondgebied (Bron: Google Maps)

Ter bevordering van het fietsen voor de inwoners van Tilburg en Eindhoven, willen beide steden en de tussenliggende gemeenten een fietssnelweg aanleggen. Deze fietssnelweg komt letterlijk op een meter afstand van het uiterst zuidelijke puntje van onze gemeentegrens (zie kaart). Het daar reeds bestaande fietspad langs het kanaal moet voor een half miljoen worden verbouwd.

Intentie

Het college (burgemeester en wethouders) hebben een intentieverklaring onderschreven om een onderzoek te starten om dit fietspad samen te gaan aanleggen. Een afspraak die moet resulteren in: “…de ‘snelfietsroute Wilhelminakanaal F58’. Een snelfietsroute is een fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Deze snelfietsroute loopt langs het Wilhelminakanaal en doorkruist Biest-Houtakker en Haghorst…” zo vermeld het persbericht. Verder vermelden de samenwerkende gemeenten dat het fietspad met name nodig is voor het woon-werkverkeer: “Circa 3.400 mensen uit Tilburg werken in Eindhoven. Ongeveer 2.000 mensen uit Eindhoven werken in Tilburg.” maar ook “… meerdere dorpen die sterk aangewezen zijn op de centrumsteden voor onderwijs, voorzieningen of werkgelegenheid.”

Gemiste kans

De samenwerkende gemeenten kiezen er bewust voor om het snelle fietspad niet door Oisterwijk aan te leggen. Het zou vertragend werken. Vertraging voor die fietsers uit Tilburg naar Eindhoven en omgekeerd. Het beoogde fietspad loopt langs het kanaal. Dat kanaal vormt voor 1,5 kilometer de zuidelijke grens van onze gemeente. Om u een indruk te geven; aan de andere kant van het kanaal treft u de Beekse Bergen. De rest van het fietspad ligt buiten onze gemeente. De aanpassing van die 1,5 kilometer op ons gemeentelijk grondgebied – van een normaal naar ‘snelweg-fietspad’ – is geraamd op een half miljoen euro; af te rekenen door Gemeente Oisterwijk.

Nihil

Het fietspad loopt dus niet door Moergestel of Oisterwijk. Voor inwoners van onze gemeente is dit extra snelle fietspad nagenoeg nutteloos. Wel zou het recreatief een toevoeging kunnen zijn, ware het niet dat er al een fietspad ligt. De gemeente erkent dit: ‘We verwachten niet dat veel inwoners van onze gemeente er gebruik van gaan maken. Onze inwoners maken echter ook gebruik van infrastructuur van andere gemeenten. Dit hoort ook bij regionale samenwerking.’

Kastekort

Volgens het college van Oisterwijk is het half miljoen een verantwoorde afweging. Ondanks het tekort aan financiële middelen in onze gemeente, en ondanks een gat van bijna negen miljoen dat boven ons hoofd hangt, blijven er ‘mobiliteitsopgaves en onderhoudsopgaves.’ Met dit project wil de gemeente hier ‘werk met werk’ maken. Daarmee doelen ze op de combinatie van kosten voor onderhoud met die van verbetering. Een verbetering echter die in de gemeentelijke gebiedsvisie (nog) niet voorkomt (zie onder).

Bulten

Tegen de tijd dat het onderzoek is afgerond en besluitvorming volgt, zal de raad van Oisterwijk hier nog een klap op moeten geven. Ondertussen klagen inwoners over slecht onderhoud: bulten op het bekende rode asfalt door Oisterwijk naar Tilburg. De vraag is of er straks geld is voor beide projecten? Zo niet is de vraag of  de raadsleden liever een half miljoen willen uitgeven aan een verbetering voor ‘het snelle fietsen van de buren’, of toch liever aan verbetering en uitbreiden van onze eigen ‘fietsslagader’ …

Het snelfietspad komt in de omgevingsvisie van Gemeente Oisterwijk niet voor, wel staat het rode fietspad (langs het spoor) als verbeterpunt vermeld (Bron: Gemeente Oisterwijk).