ondernemers

Oisterwijk staat 300% achter hulp aan en opvang van Oekraïnse vluchtelingen


Na een woord van zorgen en afschuw over de oorlog in Oekraïne, werd donderdagavond in de gemeenteraad door Jan van Ginneken (D66) en Ton van de Ven (VVD) aandacht gevraagd voor de opvang van vluchtelingen.

De vlag in top (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Met name de bereidheid tot hulp en opvang, en de centrale informatie aan zowel vluchtelingen als lokale hulpbieders is volgens hen een punt van aandacht. Burgemeester Hans Janssen kon daarop volmondig antwoorden:’Ja we zijn 300% bereid opvang te realiseren.’ Er is volgens de burgemeester een breed draagvlak voor hulp aan de mensen daar en hier.

In de regio zijn al diverse opvangplekken gerealiseerd en er is een projectteam opgericht voor de coördinatie van de opvang. Vanuit Oisterwijk zijn enkele gemeentemedewerkers hierin actief. Het zoeken van locaties is reeds gedaan; deze locaties worden bekend gemaakt als deze zover ze nodig zijn ook werkelijk in gebruik worden genomen. Ook wordt gewerkt aan de verwachten noodzaak tot, maar is het nog te vroeg om duidelijkheid te geven over onderwijs, zorg en bijvoorbeeld vergoedingen van kosten. Wel heeft het Rijk volgens Janssen al toegezegd alle benodigde kosten te zullen dragen; hoe dat is nog niet bekend.

Actueel lokaal nieuws met onder andere inzamelplekken leest u hier op onze website.

Gemeentelijke informatie over hulp aan vluchtelingen leest u op de website van Gemeente Oisterwijk.