uitpunt

Haaren nog niet voldoende vertegenwoordigt in lokale omroep


Volgens het college (burgemeester en wethouders) is de kern Haaren bij de huidige lokale omroep voldoende representatief vertegenwoordigt. In de praktijk blijkt dit echter nog niet het geval.

De gemeenteraad krijgt komende donderdag de vraag voorgelegd of ze vinden dat Stichting Ohm, als programmabeleidsbepalend orgaan van de lokale omroepen LOVO en MTV, voldoet aan de gestelde criteria van de Mediawet. Het gaat in dit geval om een voortzetting van de uitzendrechten (en bijbehorende subsidies) waarbij als voorwaarde is gesteld dat deze voldoende representatief moet zijn op het gebied van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Oisterwijk, inclusief de kern Haaren.

Haaren

Een fragment uit een opname van HOS TV

Het college heeft haar conclusie opgehaald uit gesprekken met het OHM bestuur, en medewerkers van voormalig LOHA en internetomroep HOS. De LOHA die in de vorige gemeente Haaren actief was is gestopt. Vanuit die organisatie is er nu een vrijwilliger actief bij LOVO. Verder worden er incidenteel opnames gemaakt door vrijwilligers van de HOS, de internetomroep van Haaren, die door LOVO en ook op de gezamenlijke uitzending van LOVO/MTV/HOS op woensdagavond worden uitgezonden. Feitelijke informatie, zoals bijvoorbeeld aantallen en onderwerpen over de vanuit Haaren afgelopen jaar gerealiseerde uitzendingen, zijn bij de gemeente niet bekend. Ook heeft de gemeente geen andere media betrokken bij haar afwegingen tot dit voorgenomen raadsbesluit. Toch meent het college dat de vertegenwoordiging vanuit Haaren voldoende representatief is.

Onvoldoende

Uit een memo van de behandelend ambtenaar aan de raad blijkt echter, dat Haaren nu een jaar na de gemeentelijke herindeling nog onvoldoende vertegenwoordigt wordt op TV, dit ondanks de inzet en erkenning van de vrijwilligers. ‘Er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers uit Haaren die hiervoor de handschoen op willen pakken… … er zal verhoudingsgewijs minder lokale content vanuit Haaren in te zien zijn.’ Ook Ohm voorzitter Ron Hermus geeft dit aan. Bestuur en programmaraad hebben nadrukkelijk wel aandacht voor Haaren, en Ron is ook blij dat HOS ‘bereid is om items over de gemeente Haaren aan ons aan te leveren zodat LOVO en MTV daar in een gezamenlijke uitzending op woensdag aandacht aan kunnen besteden.’

Vrijwilligers

Stichting OHM ziet ook graag de samenleving van Haaren ‘op de buis’, ofwel ‘voor de lens’ en zoekt hiervoor vrijwilligers; zonder vrijwilligers kan een lokale omroep niet bestaan. Een vertegenwoordiging vanuit Haaren in de werkgroepen (filmers en redactie), het bestuur én de programmaraad is dan ook van harte welkom. Hiertoe hebben zij eerder reeds opgeroepen, en doen dat hierbij nogmaals. Interesse? Mail naar ohmomroep@gmail.com

Het college – en vermoedelijk ook de raad komende donderdag – kunnen besluiten dat Stichting Ohm (en daarmee LOVO en MTV) voldoen aan de voorwaarden, en daarmee de uitzendrechten en subsidie behouden, maar alleen de inwoners uit Haaren kunnen zorgen dat hun vertegenwoordiging ook echt voldoende representatief is in de uitzendingen…