bosch car service

Ervaar jij problemen met toegankelijkheid in de gemeente Oisterwijk?


Het Platform Toegankelijk Oisterwijk werkt mee aan een inclusief Oisterwijk. Ze roepen inwoners op om problemen te melden.

Zo dus niet …

In een inclusieve gemeente heeft iedereen dezelfde rechten en dezelfde kansen om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Door het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap moet ook de gemeente Oisterwijk actie ondernemen om de toegankelijkheid te verbeteren. Vrijwilligers van het Platform Toegankelijk Oisterwijk (PTO) brengen dergelijke onderwerpen onder de aandacht bij de gemeente, daar waar het gaat om inwoners met een lichamelijke beperking, waarbij ze opletten dat de openbare ruimte goed toegankelijk moet zijn.

Als inwoners naar de huisarts, naar de sportschool, naar het wijkcentrum of naar het gemeentekantoor gaan, mogen er bij het gaan over de wegen en trottoirs geen belemmeringen zijn. Inwoners die gebruikmaken van rollators, rolstoelen of scootmobielen moeten probleemloos de locaties bereiken die voor hen belangrijk zijn. PTO werkt voor de inwoners met een lichamelijke beperking (slechtziende, slechthorend, mobiliteitsproblemen), bij elkaar volgens recent onderzoek tussen 2500 en 3000 inwoners.

Als inwoners problemen met toegankelijkheid tegenkomen, kunnen zij die doorgeven aan PTO. Deze bespreekt ze twee keer per jaar met de gemeente. Urgente problemen (bijv. een grote verzakking in een trottoir) worden sneller met de gemeente kortgesloten.

Slechtzienden die struikelen over terrasstoelen, onveilige oversteekplaatsen, winkels met smalle gangpaden, omhoogstaande tegels of geparkeerde auto’s op de stoep…

Geef uw opmerkingen door via info@toegankelijk-oisterwijk.nl .