bosch car service

Durendael Oisterwijk is nu senior tto-school


Op dinsdag 8 maart bezocht het NUFFIC (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs) de tto-afdeling van Durendael. Na afloop van de visitatie kreeg Durendael het certificaat ‘senior tto-school’. Daarmee is de doorlopende leerlijn van het tweetalig onderwijs op havo en vwo officieel gewaarborgd.

‘Kers op de taart’
Dit is de kers op de taart voor Durendael’ zegt Iain Watt, coördinator tto op Durendael. Natuurlijk voldoet ons tweetalig onderwijs al langer aan de standaarden voor tto, maar het is erg fijn dat we nu ook vanuit het NUFFIC hiervoor de erkenning en waardering krijgen. Ik ben supertrots op alle collega’s en uiteraard op de leerlingen. Met z’n allen hebben we deze stap kunnen realiseren.’

Wat betekent dit voor leerlingen?
Leerlingen die in de bovenbouw het IB-programma volgen, ontvangen bij het verlaten van de school voortaan het senior tto-certificaat. Samen met het junior certificate (na drie jaar tweetalig onderwijs in de onderbouw) vormt dit het bewijs dat zij hun hele schoolloopbaan binnen een internationale context hebt doorlopen. Daarmee hebben zij in principe hun toegangsticket tot alle internationale universiteiten in Angelsaksisch gebied in handen.

Taalvaardigheid, Wereldburgerschap en Persoonsontwikkeling
Tweetalig onderwijs is gebaseerd op drie pijlers: Taalvaardigheid, Wereldburgerschap en Persoonsontwikkeling. Aan het eind van leerjaar 5 (havo) of 6 (vwo) mogen tto-leerlingen zich (near) native speaker noemen volgens de kwaliteitsstandaarden van het ERK (Europees Referentiekader). Daarnaast ontwikkelen zij door deelname aan allerlei internationale activiteiten zoals reizen, uitwisselingen, (toneel)voorstellingen hun eigen brede kijk op de wereld.

Levensecht leren
Iain: ‘Het stimuleren van het sociaal cultureel bewustzijn van leerlingen vinden we erg belangrijk. Bij tto worden leerlingen echt ondergedompeld in een andere taal en cultuur. Het vormt de spil van de opleiding. Er is veel aandacht voor persoonsontwikkeling. Leerlingen leggen hun verworven vaardigheden vast in een digitaal portfolio (plusdocument). Tto past in dit opzicht dan ook uitstekend binnen het levensecht leren op Durendael.’