bosch car service

Afgelopen en komende Alzheimer Café Oisterwijk


Gastspreker was de afgelopen keer Denise Arnoldussen, geriater bij het ETZ Tilburg. Er is gesproken over de wijze waarop de diagnose dementie gesteld kan worden.

Bij cognitieve klachten die invloed hebben op het dagelijks handelen en functioneren komen mensen via een verwijzing door de huisarts bij de geriater terecht op de geheugenpoli in het ziekenhuis. Door middel van uitgebreide testen, een gesprek en lichamelijk onderzoek kan de diagnose dementie worden vastgesteld. De vier meest voorkomende vormen van dementie zijn:
– Ziekte van Alzheimer; start met geheugenproblemen, deze vorm komt het meest voor. Daarna verlies van andere vaardigheden
– Vasculaire dementie; uit zich in traagheid in denken, spreken en handelen. Vaak als gevolg van beroertes en tia’s
– Frontotemporale dementie; geeft verandering in gedrag, taal of bewegen, later verlies van geheugen.
– Lewy body dementie; uit zich in concentratieproblemen, ook geheugen- en beweegproblemen. Gaat vaak gepaard met hallucinaties.

Er is nog geen behandeling om dementie te genezen. Er is wel medicatie die mogelijk de achteruitgang kan vertragen. Deze kan wel bijwerkingen geven en moet goed worden gemonitord.
Een gezonde leefstijl kan zeker van positieve invloed zijn op het verloop van de ziekte. Veel bewegen, gezonde voeding en geestelijke activiteit kunnen de achteruitgang vertragen en zorgen voor een betere fysieke conditie. Het is lastig om vast te stellen of iemand een depressie heeft of dementie, omdat deze eenzelfde ziektebeeld laten zien. De medisch specialist zal door middel van onderzoek vaststellen wat er aan de hand is. Depressie kan worden behandeld met medicatie waarna het geheugen vaak verbetert. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen die depressief zijn eerder dementie kunnen krijgen.

Vragen over de toekomst zijn divers. Het gaat vooral over hoe de toekomst er uit zal zien. Het ziekteverloop is bij mensen met dementie heel verschillend, ook in tempo. Belangrijk advies is om door te gaan met het huidige leven en open te staan voor hulp die kan worden aangeboden. Belangrijke rol hierbij spelen de huisarts/praktijkondersteuner, de geriater en de dementieconsulent/casemanager. Zij kunnen ook ondersteuning bieden voor de mantelzorgers. Bij vragen t.a.v. autorijden kan in het beginstadium van de ziekte d.m.v. een CBR test worden vastgesteld of autorijden nog verantwoord is. Belangrijk is ook om juridische zaken bij de notaris vast te leggen.

Alzheimer Café

De ontmoetingen van het Alzheimercafé in Oisterwijk .

Het te horen krijgen van de diagnose dementie is heftig. Er blijkt nog veel schaamte te bestaan, men spreekt er niet graag over. Gelukkig wordt dit taboe steeds meer doorbroken, dementie is volksziekte nr. 1. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst blijven toenemen. Hierover praten kan tijdens het volgende Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel op
dinsdag 19 april. Het thema is Omgaan met dementie, gastspreker is Rianne Pijnenburg, dementie-consulent in Oisterwijk. Omgaan met dementie, hoe doe je dat als naaste of mantelzorger? Aan bod komt o.a. welke gedragsveranderingen er bij mensen met dementie voor kunnen komen. Hoe kun je hiermee omgaan? En waar moet je rekening mee houden.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

DTZ logo low