vacature

VVD valt Oisterwijkse burgemeester aan


VVD Oisterwijk verwijt burgemeester Hans Janssen niet te hebben geluisterd naar de wensen van de VVD. Wat de partij daar aan gaat doen?

Een analyse: VVD Oisterwijk is goed actief op social media, en geeft regelmatig een partijmening via de digitale kanalen. Soms is dat wat ‘kleur’ geven aan het openbare debat; soms ook zijn het stevige stellingen die de partij overduidelijk niet wil loslaten. Zo staan ze ook steevast achter hun standpunt, dat er op het AZC in Oisterwijk geen ‘veilige landers’ opgevangen mogen worden. De gemeenteraad heeft echter in meerderheid anders beslist, omdat die vinden dat je naar gedrag moet kijken en niet naar afkomst. Immers zijn er ook in relatief ‘veilige’ landen mensen die zich bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid of politieke voorkeur onveilig voelen.

Aanval
Van belang is te weten dat de VVD samen met D66 en PGB na de laatste verkiezingen de coalitie heeft gevormd. Deze samenwerkende regeringspartijen (de coalitie) hebben vervolgens het regeringsbeleid (coalitieakkoord) in hoofdlijnen vastgesteld. Ook in dat coalitieakkoord gaat het over het gedrag van de AZC bewoners, en niet over selectie op hun afkomst.

Dezelfde coalitie heeft ook het college van burgemeester en wethouders samengesteld. Dit college, waaronder dus ook de burgemeester, krijgt de steun van de raad – ook van de VVD – om het beleid uit te voeren dat de raad in meerderheid beslist. Opmerkelijk in deze, is dat de VVD hier direct – op de persoon – de burgemeester aanvalt, terwijl die niets anders doet dan uitvoeren wat de raad wil. Sterker nog, een burgemeester die uitvoert wat het college met elkaar besluit te doen. Hetzelfde college waar ook de wethouder van de VVD in zit, en hetzelfde college dat mede door de VVD is gekozen.

Carnaval
Nog vreemder is het, dat de VVD een koppeling maakt tussen het feestgedruis van carnaval, en het bieden van hulp aan vluchtelingen uit onmenselijke verdrukking en oorlogsgebieden. Daarbij werd ook nog een foto geplaatst die behoort bij de herdenking aan overleden carnavalsvierders!  (Update: Die foto is ondertussen door de partij verwijderd van hun Facebookpagina nadat hierover bij de partij klachten zijn ontvangen. Wij hebben dit verzoek uit respect gevolgd.)

Uit de reacties op onze vragen aan de VVD blijkt het niets meer te zijn dan populistisch ‘meevaren’ op de actualiteit: Het beleid van de / je eigen lokale regering openbaar onderuit schoffelen, maar ondertussen wel als regeringspartij én met een wethouder in diezelfde regering blijven zitten.

Als het onderwerp zo enorm belangrijk is, je vindt dat je kiezers worden genegeerd, je van mening bent dat de burgemeester en het college niet goed functioneren, waarom dan lid worden, laat staan lid blijven van die regering? Op de vraag wat de VVD gaat doen, anders dan berichtjes publiceren op Facebook, komt geen antwoord…