bosch car service

Taxandria Atletiek maar mogelijk ook Rugby Oysters verhuizen


De drie sportclubs Taxandria, Teco en Oysters zijn bij de fusie-verhuizing van Taxandria Voetbal niet meegenomen in de plannen voor sportpark Den Donk, omdat hier volgens de gemeente vanuit die clubs geen wensen waren.

De atletiekbaan, met rondom de voormalige voetbalvelden (Bron: Google Maps)

Nu de gemeente de voetbalvelden van voorheen Taxandria Voetbal wil gaan gebruiken voor woningbouw (ofschoon de provincie daar nog tegen is) en ook de Atletiekbaan daar weg wil hebben (want die zou niet passen in de groenblauwe mantel) zijn zowel de atletiekclub alsmede de politiek vragen gaan stellen. Wethouder Dion Dankers had immers aan de club kenbaar gemaakt dat die daar niet kan blijven.

In reactie op vragen van partij D66, laat de gemeente weten dat de drie nog aanwezige clubs destijds niet zijn meegenomen in de verhuizing van de voetbalclub, omdat het geheel was gericht op de fusiewensen. ‘Het verplaatsen van de atletiekvereniging is daarbij wel verkend, maar de mogelijkheid om extra verhardingen aan te brengen op Den Donk was onvoldoende aanwezig.’

Vreemd

Uit de beantwoording blijkt dat alle drie de clubs Teco, Oisterwijk Oysters en Taxandria Atletiek eigenlijk willen blijven. Een vreemd argument is dat de gemeente stelt dat ‘Hoewel het clusteren van sportaanbod voordelen biedt, is het spreiden van het aanbod tevens belangrijk om alle inwoners de kans te geven dichtbij huis aan sport te kunnen doen. Bij de besluitvorming rondom Sportpark Den Donk is daarom nooit overwogen alle verenigingen te verhuizen.’ Vreemd omdat mensen die gaan sporten toch graag hun eigen keuzes maken in het soort sport. Iemand die wil voetballen en in de wijk Waterhoef woont, moet nog steeds naar de andere kant van Oisterwijk. Iemand die wil rugbyen en in de wijk Westend woont idem.

Rugby

Wat die laatste sport betreft, blijkt ook uit de nu gegeven informatie, dat de gemeente met de Oysters in gesprek is, omdat die willen uitbreiden. Een mogelijke oplossing is om de atletiekbaan van Taxandria en de rugbyvelden van de Oysters te combineren. ‘Een eventuele verplaatsing van deze vereniging wordt daarom betrokken bij het onderzoek naar een alternatieve locatie van de atletiekvereniging. De tennisvereniging heeft onlangs haar overeenkomst langdurig verlengd, er zijn derhalve geen plannen om hen te verplaatsen.’

Klik en lees hier meer over de Taxandria Atletiek en hun atletiekbaan