ondernemers

Prijs plattelandswoning steeg afgelopen jaar met anderhalve ton *


De afgelopen jaren is de plattelandsmarkt  steeds meer kenmerken van de reguliere woningmarkt gaan vertonen. Uit de laatste cijfers van Buitenstate Makelaars blijkt echter dat het platteland qua prijsstijging bezig is aan een exorbitante inhaalslag. Waar de prijsstijging van de bestaande reguliere koopwoning in 2021 gemiddeld op 20,7% uitkwam (bron: NVM/Brainbay), stegen de prijzen van vrijstaande woningen op het platteland met maar liefst 25% (bron: NVM/Brainbay). De schaarste maakt het ook hier steeds moeilijker een aantrekkelijke woning voor een aangename prijs te kopen.


‘Krapte op de woningmarkt stuwt woningprijs omhoog.’ En ‘Aanbod platteland droogt op’. Het zijn de koppen van de Buitenstate persberichten van het afgelopen jaar. In 2020 werd nog een recordaantal van bijna 6.500 plattelandswoningen verkocht. In 2021 liep door het krimpende aanbod dit aantal terug naar 4.021 plattelandswoningen in heel Nederland. In het eerste halfjaar waren het er nog 2.155, het 2de half jaar slechts 1866. En die werden ook steeds sneller verkocht: de looptijd daalde naar slechts 35 dagen in het laatste halfjaar. Uit het verschil tussen mediane vraag- en verkoopprijs wordt duidelijk dat overbieden (inmiddels tot extreme percentages gebruikelijk op de reguliere woningmarkt) ook op het platteland haar entree heeft gemaakt. Gemiddeld wordt landelijk 2,7% overboden.  De gemiddelde landelijke woning steeg het afgelopen jaar bijna anderhalve ton (in Q3/Q4 2021 € 755.479 was € 608,953 in Q3/Q4 2020). In 2020 concludeerde Buitenstate makelaars nog dat de prijzen de afgelopen vier jaar met bijna twee ton waren gestegen. En nu dus € 150.000 ofwel 25% alleen al in het afgelopen jaar. Dit terwijl de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande reguliere woning in Q4 2021 steeg naar € 438.000 euro een stijging ten opzichte Q4 2020 van 20,7%.

Hier wil je wonen en werken…

Corona is vliegwiel

Buitenstate, een samenwerking van 49 NVM kantoren, is gespecialiseerd in landelijk wonen. Sinds 2017 houden zij de ontwikkelingen in dit marktsegment bij. De afgelopen vijf jaar constateerden ze een toenemende vraag naar plattelandswoningen. En corona bleek een vliegwiel voor die animo. Mede door corona konden steeds meer mensen vanuit huis werken en werd reisafstand minder relevant. De plattelandswoning lonkt, zeker nu het thuiswerken volgens kenners een blijvertje is. Daarnaast is de populariteit van ‘groen wonen’ toegenomen. En, wonen op het platteland blijft -gezien de prijs die je betaalt voor je vierkante meters- nog steeds veel goedkoper dan in de stad.

Volop mogelijkheden op het platteland
Buitenstate makelaars verwacht dat er nog ruimte in de plattelandsmarkt zit, omdat  – mede door de stikstofcrisis – veel boeren zullen stoppen. De bottleneck is echter dat het voor particulieren lastig is een woonbestemming te krijgen op een voormalig agrarisch object. Buitenstate vraagt daarom aan gemeenten een positieve houding voor herbestemmingsprojecten op het platteland. Mede gezien het landelijke woningtekort is er behoefte aan een vernieuwende visie op de woningmarkt. Want er zijn volop mogelijkheden op het platteland. Van een voormalig boerenbedrijf kun je gemakkelijk drie woningen realiseren. En met nieuwbouw – of verbouw van de bijbehorende gebouwen – op het erf, nog veel meer. Zo zorg je niet alleen voor meer woningen in een groene omgeving, maar je gaat ook verval en leegstaande erven tegen en je vergroot de leefbaarheid op het platteland.

‘Eigenlijk zijn we niet zo verrast dat de landelijke woningmarkt een inhaalslag maakt en dat de prijzen sneller zijn gestegen dan die van de reguliere woningmarkt, ‘ stelt Raymond van der Heijden, member van Buitenstate Makelaars en partner van Lelieveld makelaardij. ‘In Midden-Brabant waar wij van oudsher makelen, merk je al lange tijd een enorme interesse voor de plattelandswoning in kernen als Moergestel, Esch, Haaren en bijvoorbeeld Udenhout. Dat komt mede door corona en het nieuwe thuiswerken. Dat heeft onder meer geleid tot een grotere waardering voor, en daarmee een prijsstijging van het aantal vierkante meters die op het platteland natuurlijk veel rianter is dan in stedelijke gebied. Ook de verandering ten opzichte van leefomgeving ligt aan de prijsstijging ten grondslag. Mensen, ook dertigers en veertigers met een gezin, hechten meer waarde aan een groene leefomgeving, met hobbydieren en moestuinieren. Er moet wel dringend een vernieuwende visie op de landelijke woningmarkt komen. Buitenstate is daarin een aanjager. Ik daag toekomstige gemeentebesturen uit om het ‘hokjesdenken’ los te laten en goed na te denken over duurzame woonmogelijkheden op het platteland. Dat zal de woningmarkt en het landelijk gebied veel goeds doen.’

 

* Uitleg over de ster in de titel en de ‘pen met munten’ leest u in onze Disclaimer