ondernemers

Leystromen geeft geen garanties op passende woning Wingerd


Een mooi persbericht, met mooie woorden, die al snel gelezen kan worden als een toezegging dat alles goed komt. Maar wie even doorvraagt, krijgt nog steeds geen garanties.

Het woningbouwproject Wingerd in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

We vragen er al een paar weken om, en krijgen steevast keurig antwoord. De strekking: ‘we doen ons best alle bewoners te helpen’. Garanties echter op een passende woning krijgen de bewoners, en ook wij desgevraagd niet. Na het einde van de mislukte proef met tijdelijk huur op project de Wingerd in Oisterwijk, moeten de huidige bewoners vertrekken. Ze moeten met ongeveer 7 jaar inschrijfduur gaan zoeken naar een woning op de lijst van Leystromen, waar minimaal rond de 10-11 jaar of meer inschrijfduur nodig is. Een dreigende huisuitzetting die overigens juridisch mogelijk door een rechter nog anders beoordeeld kan worden, maar het mag duidelijk zijn dat dit uitzichtloze bestaan voor de bewoners zacht gezegd geen feestje is.

Er uit

Na de commotie in de media en vragen over ons bericht vanuit raadsleden aan de wethouder, heeft verhuurder Leystromen vandaag een persbericht toegezonden. Gedeeltelijk vergelijkbaar met eerdere informatie. Nu aangevuld met de mededeling dat ‘hoe we de woningen naar de toekomst inzetten’ nog niet bekend is. Ofwel, de huidige bewoners worden er uit gezet, maar waarom, voor welk doel, voor wie? Wie weet zijn ze nodig voor de tijdelijke huisvesting van bewoners aan de Tilburgseweg, die vanwege renovatie hun huis uit moeten, de tijd zal het leren.

Belofte?

In het persbericht staat nog een uitspraak die mogelijk net iets anders uitgelegd kan worden dan tot nu toe het geval: ‘In nauw contact met de bewoners kijken we naar een goede doorstart voor hen.’ Het Brabants Dagblad ziet dat als een belofte, maar om zeker te zijn dat we de bewoners geen valse hoop geven, hebben we toch maar even opnieuw de vraag gesteld:

‘Wordt er wel of geen garantie gegeven dat alle bewoners een voor hen passende woning krijgen?’

Helaas, ook deze keer snel antwoord, maar zonder garanties. Het blijft bij ‘kijken naar’, ofwel meedenken en proberen te begeleiden naar een andere woning. Maar als dat niet lukt? Wie neemt de onzekerheid weg bij deze juist kwetsbare inwoners?

Maandag zal partij PGB in de raadsvergadering vragen stellen aan de wethouder Eric Logister, mede omdat zijn eerdere ‘afspraken dat er niemand op straat komt te staan’ achteraf niet blijken te bestaan.