ondernemers

Kopers bouwproject Haaren moeten eindeloos wachten maar wethouder slaapt nog


Niet alleen het project, maar ook het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen duurt eindeloos! Een analyse van hoe woningbouwprojecten vertraging oplopen en raadsleden bij vragen misleidende informatie krijgen.

Onze redactievragen van 28 januari werden niet beantwoord; het verzoek van 14 februari zou mogelijk de 15e, maar waarschijnlijk de 17e beantwoord worden; om na herhaald verzoek op 22 februari te vernemen dat beantwoording voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Vreemd, want op 20 januari heeft wethouder Eric Logister al aan de gemeenteraad aangegeven dat ‘alle lichten op groen staan’.

Woningnood!
Dat gezegd hebbende, gaat het hier uiteraard veel meer om de inwoners die een huis gekocht hebben, of dat vooralsnog denken. En ook in relatie tot de enorme woningnood is een traject zoals nu boven komt enorm frustrerend. Niet de bouw, maar de ambtelijke molen zorgt voor vele jaren van vertraging. Vertraging voor de huizenkopers, maar ook voor de woningcorporatie die hier betaalbare huizen zou gaan bouwen, en voor de woningzoekende op de decennia lange wachtlijst.

Hallo wethouder, er heerst woningnood in Oisterwijk, gelieve wakker te worden!

Eitje!
Het is 2019 (!) als de voormalige sporthal in Haaren wordt gesloopt, en de toekomstige bewoners vernemen dat ze zijn uitgeloot. Met een groep kunnen ze een deel van de grond op locatie Sporthal Beekdal in Haaren kopen, om daar gezamenlijk voor eigen gebruik woningen te bouwen. Dit kan middels een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het andere deel wordt verkocht aan de woningcorporatie Woonveste voor de bouw van sociale huurwoningen. Er is in 2015 al een bestemmingsplan goedgekeurd dat bebouwing voor wonen toestaat. Appeltje eitje zou je denken…

Niets!
Het is 20 januari 2022 (!) als Partij Gemeente Belangen aan de wethouder vraagt hoe het met dit project staat. Wethouder stelt dat alle lichten op groen staan. Direct daarna blijkt uit informatie van de CPO-leden dat er helemaal niets is gebeurd. Sterker nog, de gemeente heeft het gehele project inclusief afgeronde tekening teruggebracht tot een leeg vel papier! Op het blad van de ambtenaar staat bij een geheel onnodig ingelaste bijeenkomst helemaal niets. De toekomstige bewoners – waarvan een aantal hun huidige woning reeds hebben verkocht – waren vol verbazing.

Vergunning?

Raadslid Femke Pijnenburg van PGB staat een beetje verloren te wachten op woningen op het al jaren braakliggende terrein van voormalige sporthal Haaren (Foto: PGB).

Bijzonder is, dat de gemeente een dialoog-bijeenkomst heeft georganiseerd, nadat de CPO dat eerder zelf al had gedaan. De voorgeschreven dialoog met de omgeving was al afgerond, en zelfs de vergunningsaanvraag lag al bij de gemeente. De behandeling van die vergunningsaanvraag is door de gemeente uitgesteld, en de betreffende ambtenaar kwam na meerdere keren van uitstel alsnog met de wens een bijeenkomst te organiseren met omwonenden. Tijdens die bijeenkomst werd niet het reeds besproken plan gepresenteerd, maar begon de ambtenaar met een leeg vel papier.

Koopovereenkomst?
Niet alleen de vergunning, maar ook de koopovereenkomst van de grond heeft jaren vertraging opgelopen. Wie tegenwoordig een huis koopt, heeft na 2 dagen de koopovereenkomst in de bus, en kan binnen een week bij de notaris terecht. Bij de gemeente duurt en duurt dit, en nog steeds. Er is nog geen getekende koopovereenkomst! Het waarom is een raadsel, want de kopers zijn immers al in 2019 ingeloot, en hebben daarvan bevestiging ontvangen. Beseffende dat ook de grond nog bouwrijp gemaakt moet worden, en na dit alles de bouwbedrijven pas hun materialen kunnen bestellen en de bouwwerkzaamheden kunnen gaan inplannen, mag duidelijk zijn dat hier voorlopig nog niemand kan wonen.

Groen?
Staan dan alle stoplichten op groen? Wat betreft het bij de gemeente ontstane begrotingstekort voor dit project in ieder geval wel, maar dat is alleen te danken aan de kopers. De kopers van de CPO betalen namelijk mee aan het gemis aan inkomsten dat is ontstaan bij de door de woningbouwcorporatie te bouwen sociale woningen. Omdat tussentijds de grond is overgegaan van Gemeente Haaren naar Gemeente Oisterwijk, is er in de gemeentelijke begroting een tekort ontstaan van 25.000 euro. Dit verschil komt voort uit de in Haaren voor sociale woningbouw gebruikelijk berekening van een grondprijs per vierkante meter; in Oisterwijk kent men een vaste prijs per perceel van 100m2. Omdat de percelen van de sociale huurwoningen groter zijn dan 100m2, en de gemeente voor dat door henzelf veroorzaakte verschil alsnog meer geld wil zien, zijn de kopers van de CPO zo vriendelijk geweest aan dat verschil mee te betalen! (Jawel, u leest het goed) Daarmee zou het proces versneld kunnen worden afgerond…

Misschien…
Waarom na 3 jaar – en het samen toewerken naar invulling van dit braakliggende terrein – nog steeds wachten? Er is al een bestemmingsplan, dan zou het allemaal veel sneller kunnen. Waarom zegt de wethouder dat alle lichten op groen staan, als er vier weken later nog steeds geen koopovereenkomst, geen vergunning én geen bouwrijpe grond is? Er dus voorlopig helemaal geen woningen komen?!

Misschien had de wethouder het mis bij de beantwoording aan de raad, of misschien is er een andere uitleg over ‘alle lichten staan op groen’, en misschien krijgen we die uitleg ooit nog, want ook PGB heeft er opnieuw vragen over gesteld. Het is alleen enorm jammer dat je in ‘uitleg’ niet kan wonen…

Lees ook onze serie over Woningnood in Oisterwijk