carnaval 2023

Kantstraat Haaren wordt omgebouwd tot erftoegangsweg


Bewoners van de Kantstraat in Haaren kregen bij Gemeente Haaren en daaropvolgend Gemeente Oisterwijk geen voet aan de grond.

Een brief aan de voormalige Gemeente Haaren, in maart afgelopen jaar een aangetekende brief aan Gemeente Oisterwijk, een gesprek met de ambtenaar, nog een brief in april…   Er kwam geen beweging in de ambtelijke molen. Na berichtgeving hierover is het wel gelukt.

Een van de onderwerpen is de staat van het wegdek.

Volgens de bewoners is de kant van de weg dermate slecht dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan, en Gemeente Oisterwijk liet recent weten daar verantwoording voor te nemen, maar in hun straat is dat nog niet zichtbaar. Ook is het volgens de bewoners erg druk in de straat: ‘De Kantstraat lijkt zich ontwikkeld te hebben tot de “Ringbaan” van Haaren,’ zo lieten ze aan onze redactie weten. De bezoekers aan de milieustraat maken er veelvuldig gebruik van, landbouwverkeer komt er overheen, slecht wegdek, hoge snelheden, en tot slot de ‘ontmoeting’ van gemotoriseerd verkeer met voetgangers en fietsers op de vrij smalle weg.

Lichtpuntje

Deze week heeft er alsnog een gesprek plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van de buurtvereniging en de verkeerskundige van Gemeente Oisterwijk. ‘Het gesprek was uitermate positief en constructief en wij hebben begrepen uit het overleg dat de Kantstraat binnen een periode van 1-2 jaar volledig aangepakt wordt,’ aldus Paul Tibosch namens de bewoners. De weg wordt ingericht overeenkomstig de definitie van “Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom”.  Op dergelijke wegen geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur, en wordt de straat ook voor die beperking ingericht. In de regel worden op dergelijke wegen ook voetpaden aangelegd. Ze hebben tot doel de aangelegen woningen bereikbaar te maken voor de bewoners. Dergelijke wegen zijn er niet voor doorgaand verkeer.