ondernemers

Het KVL Velleke: Schrijfautomaat legt hittegolf vast voor het nageslacht


Wekelijks publiceren wij een anekdote uit de Velleke’s, het informatieblad van en voor medewerkers van de KVL van 1975 tot en met 1993. Ze zijn zorgvuldig bewaard door voormalig medewerker Bep van den Berk en geschonken aan de Collectie van Ad Wolfs adr. Zn. Stichting behoud cultureel en industrieel erfgoed Moergestel.

 

Historie

Een soort van Word tekstverwerker werd halfweg de jaren ’70 ook ontdekt door de makers van het Velleke. Een heuse typemachine met een intern geheugen werd geïnstalleerd, ergens op de afdeling Personeelszaken. Wat ons doet herinneren aan de tijd dat er op menig kantoor één fax apparaat beschikbaar was voor het verzenden van berichten, en net zo bijzonder er later voor e-mail één computer met internetaansluiting kwam, om vervolgens in de snelle ontwikkeling daarna al heel snel alle werkplekken te voorzien van internet, mail, fax via mail, en we nu al gewend zijn aan internet op onze mobiel.

Voorspelling

Een bijzondere voorspelling treffen we ook aan. Bij deze vierde editie verwachten de schrijvers dat de Vellekes later zullen worden gebruikt; bewaard voor de toekomst en in die toekomst worden opgedoken. De diverse ‘Bedrijfs Technische Weetjes’ die worden vermeld ‘liggen vast voor het nageslacht’ zo staat vermeld. Zouden de bedrijfstrouwe personeelsleden destijds het vermoeden hebben gehad dat anno 2022 het Velleke digitaal op mobiel, tablet of laptop te lezen zou zijn? Wij denken – als we dat destijds hadden voorspeld – ze ons vol ongeloof hadden uitgelachen.

Klik en lees hier dit Velleke

Klik hier en lees eerdere edities