bosch car service

Het KVL Velleke: Een hele verzameling!


De KVL, de Leerfabriek, NVL, de Looierij… enkele namen die de grote fabriek van Oisterwijk door de tijd heen heeft gehad. Vanaf heden publiceren wij wekelijks een anekdote uit de  Velleke’s, het informatieblad van en voor medewerkers van de KVL van 1975 tot en met 1993.

Heel veel Velleke’s tonen de historie van de KVL.

Verzameling

Door Bep van den Berk, een van de laatste werknemers, is er een grote verzameling aangelegd van allerlei kleinere zaken, waaronder heel veel (bewegend) beeld materiaal. Na zijn heengaan is de verzameling gelukkig niet verloren gegaan, maar geschonken aan Ad Wolfs adr. zn. in Moergestel en ondergebracht in zijn Stichting behoud cultuur en industrieel erfgoed Moergestel. Ad heeft de verzameling van informatieblaadjes ter beschikking gesteld om te digitaliseren. ‘Ik heb dit ter hand genomen, een hele grote klus, en ben blij dat we deze nu kunnen publiceren in een vaste rubriek,’ aldus Bas de Witte. ‘Met Bep van den Berk als bron, en geschonken aan Ad Wolfs, is het nu leuk te lezen wat de medewerkers bezig hield. Geschiedenistechnisch is er ook erg veel uit te halen. Veel plezier met het lezen.’

Veiligheidsgordels

We spreken over 1975, toen het op 1 juni van dat jaar – zo blijkt uit dit eerste Velleke – verplicht werd om veiligheidsgordels te dragen. Oh ja, en of u een beetje minder hard zou willen rijden…

Klik en lees hier het eerste Velleke