carnaval 2023

Gemeente Oisterwijk zet bijstandsmoeder met kinderen en baby op nul euro


Gemeente Oisterwijk heeft niets geleerd van de Toeslagenaffaire en ook niet van eerdere rechtszaken in haar eigen gemeente, zo lijkt het.

De ambtenaar heeft blijkbaar vermoedens dat een moeder met kinderen op een andere manier aan inkomen kan komen, of dat deze mevrouw mogelijk ergens een regeltje in de voorwaarden heeft gemist, en heeft besloten de bijstandsuitkering volledig stop te zetten. Overigens ontbreekt er bij cliënt (nog) een bericht van een formeel besluit. Bezwaar maken zou daardoor (nog) niet mogelijk zijn. Hoe dan ook, weer een juridisch gevecht met veel stress.

Kostbaar

Gevolg? Schulden en zowel psychische als praktische problemen. Met daarna dezelfde gemeente die nu alles stop zet, die straks alsnog voor de kosten kan opdraaien. Om te beginnen de eigen juridische kosten, en ook die van de bijstandsgerechtigde. Eerder werden al klachten ingediend over het handelen van de ambtenaren en wethouder van de Gemeente Oisterwijk, maar die zijn nog onbehandeld of de uitkomst daarvan onbekend. Nu de gemeente geen uitkering heeft overgemaakt, zullen de diverse procedures alleen maar kostbaarder worden.

Menselijke maat

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Je zou verwachten dat de overheden hebben geleerd van de verschrikkelijke gevolgen van onder andere de Toeslagenaffaire. Inwoners worden eerst gekort, daarna mogen ze proberen tegen de reusachtige overheid in verweer te komen, maar tegelijk zitten ze met oplopende schulden en stress.  Er ontstaan onomkeerbare gevolgen, die met eventueel alsnog uitbetalen van de uitkering niet meer goed te maken zijn.

Volgens de jurist van deze moeder kan zij er niets aan doen dat deze situatie is ontstaan, en heeft zij aan al haar verplichten voldaan: ‘Er is duidelijk geen wettige grondslag voor een stopzetting of korting op haar uitkering.’ Nog los daarvan, lost het ook niets op, en zorgt dat alleen maar voor meer ellende.

De zorg voor kwetsbare inwoners, en zeker ook de zorg voor de twee kinderen en de baby, zouden altijd voor moeten gaan op juridisch getouwtrek. Eerder liet verantwoordelijk wethouder Dion Dankers in deze kwestie weten: ‘Het dossier betreft een kwetsbare inwoner, wij nemen onze zorgplicht uiterst serieus.’ Het ziet er niet naar uit dat dit zo lukt.

Mogelijk dat er raadsleden zijn die vragen gaan stellen over deze kwestie…

Update

We hebben nogmaals om uitleg gevraagd aan Gemeente Oisterwijk én verantwoordelijk wethouder Dion Dankers. Hun reactie: ‘Vanwege de privacy gaan wij niet in op individuele gevallen.’