bosch car service

Gemeente Oisterwijk gaat in hoger beroep tegen miljoenendrama (Update)


Drie rechters hebben een door Gemeente Oisterwijk berekende miljoenen-factuur aan Enexis als onterecht aangemerkt. Gemeente Oisterwijk gaat tegen dat besluit in beroep.

Verantwoordelijk wethouder Anne Cristien Spekle (VVD) (Foto: Chris van den Bijgaart).

Door de gemeente Oisterwijk wordt precariobelasting geheven op kabels, buizen en leidingen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente Oisterwijk heft deze specifieke belasting met ingang van het belastingjaar 2014. Enexis heeft deze belastingplicht en de aanslag per belastingjaar 2017 bestreden. Door een wetswijziging in 2016 is het niet meer mogelijk om vanaf belastingjaar 2022 deze belasting te heffen. Met ingang van 2022 zijn voorwerpen van een nutsnetwerk vrijgesteld van precariobelasting, net als veel langer de telecomnetwerken al vrijgesteld zijn.

De rechtbank heeft op 21 januari 2022 het beroep van de belastingplichtige gegrond verklaard en gemeente Oisterwijk in het ongelijk gesteld. Het college heeft het besluit genomen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Het gaat om meerdere miljoenen die afgelopen jaren in de begroting stonden, met een risicodekking van 10% dat deze gelden niet ontvangen zouden worden. De kwestie was bekend bij het college, maar men hoopt nog steeds die gelden te mogen ontvangen. Zo niet, rest er een miljoenenstrop voor Oisterwijk.

Kans?

De vraag is hoe hoog de kans is dat de gemeente dit gaat winnen, en of het de kosten waard is die voor een dergelijk beroep gemaakt moeten worden. Behalve een verlies van de zaak, en daarmee de volgens de begroting 9 miljoen die hiermee gemoeid is, zouden in dat geval ook de kosten van het juridische proces voor de gemeente zijn.

Uit juridische navraag blijkt dat de kansen in een beroepszaak voor de gemeente nihil zijn; mede omdat in de meest recente zaak maar liefst drie rechters zich over de kwestie hebben gebogen. De uitspraak van de rechtbank is deugdelijk, duidelijk en degelijk gemotiveerd. Maar hoe klein ook, er is een kans, en of de gemeente gelijk krijgt is altijd pas achteraf zeker te stellen.

Uitstel?

Met die minimale kans, kan het college (burgemeester en wethouders) van Gemeente Oisterwijk door het instellen van dit beroep achteraf in ieder geval wel stellen dat zij er alles aan gedaan hebben het geld binnen te halen. Ook stelt het college hiermee de definitieve klap uit die op hen ligt te wachten. Wat hoe dan ook blijft staan, is de minimale risicodekking die jaar op jaar in de begrotingen werd opgenomen, op een immens hoog bedrag, waarvan al enige tijd bekend is dat het geld niet ‘zomaar’ binnen komt.

Komt van uitstel geen afstel, verliest de gemeente dit beroep, dan rest een miljoenenstrop die de gemeente niet kan betalen…

 

Update

Donderdagavond hebben raadsleden Jean Coumans (PRO)  en Eric ten brink (AB) hun zorgen geuit en aan de wethouder vragen gesteld over de juridische kosten en de gevolgen op de begroting. Ook werd aangegeven dat de in vertrouwen aan de raad gezonden informatie wat hen betreft openbaar zou mogen zijn en de raad actief en expliciet geïnformeerd had moeten worden, in plaats van dergelijke risico’s te verstoppen in toegezonden informatie. Naar mening van deze partijen is de risicodekking van 10% op de 9 miljoen mogelijke verlies te laag ingeschat.

Wethouder Anne Cristien Spekle (VVD) begrijpt de zorgen en laat weten dat zij vanwege de enorme bedragen een second opinion laat doen, om te kijken wat de kansen zijn voor een beroep. Er zouden eerder meerdere uitspraken zijn die zowel in het nadeel als het voordeel van Gemeente Oisterwijk uitvallen.

Klik en lees hier meer over deze miljoenenstrop