bosch car service

Bezoek Art Based Learning op EKWC in Oisterwijk


Luisteren naar een ‘sprekend’ object? Het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC), gevestigd te Oisterwijk, nodigt u van harte uit deel te nemen aan de gratis pilot Art Based Learning op donderdag 10 maart van 13.30 tot 15.30 uur.

Ervaar Art Based Learning bij het EKWC in Oisterwijk.

Het EKWC is een artist-in-residence en ontvangt jaarlijks 60 deelnemers uit de hele wereld die 12 weken in het centrum wonen om met keramiek te experimenteren. De verschillende makers brengen waardevolle kennis met zich mee, en uiteenlopende technieken worden ingezet om tot interessant en prikkelend werk te komen, buiten de bestaande denkkaders. Vanuit deze energie ontstond bijvoorbeeld een levensgrote keramische auto van Filip Jonker.

Het EKWC wil u een nieuwe kijk en ervaringsmethode laten ervaren; voor u een onvergetelijke dag te creëren. Tijdens deze pilot werken ze vanuit Art Based Learning. Dit is een methode voor jong en oud waarbij geen enkele voorkennis van kunst nodig is. Art Based Learning stimuleert vrij en associatief denken. Het gaat hierbij niet alleen over kijken, maar ook over beleven. De vraag die centraal staat is: wat vertelt het werk mij en wat neem ik hiervan mee, of juist niet. Aan het eind reflecteert u met de hele groep op de verschillende belevenissen.

Deelname is gratis, u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar nico@ekwc.nl