ondernemers

AZC Oisterwijk blijft nog 25 jaar


AZC Oisterwijk mag de van de Oisterwijkse raad nog 25 jaar blijven, mits onder andere de begeleiding goed is, er voor voldoende veiligheid wordt gezorgd, er fatsoenlijke huisvesting komt voor de kansrijke asielzoekers…

Bij de Meedoenbalie worden bewoners van het AZC Oisterwijk gemotiveerd en geholpen in de maatschappij mee te doen.

De raadsvergadering duurde lang, erg lang, maar na alle voors en tegens  te hebben afgewogen en niet zonder slag of stoot, heeft de raad besloten dat het AZC in Oisterwijk mag blijven. Er is voldoende vertrouwen dat het COA nu wel kan zorgen voor beperken van de overlast. Vanaf ongeveer 2017 begon op te vallen dat er regelmatig incidenten waren op het terrein, en ook daarbuiten in de wijken en het centrum. In 2018 en 2019 was dat voor velen teveel. Er werden diverse maatregelen genomen en daarmee is het aantal incidenten geminderd.

Belangrijkste is dat er nu hoofdzakelijk kansrijke gezinnen worden opgevangen, die al een vergunning hebben of waarbij de kans is dat ze die krijgen. Het zijn vluchtelingen die hun best doen zich aan te passen aan onze samenleving. Een kleiner deel vormt de groep Alleenstaande Minderjarige Vluchteling (AMV), en ook daarvan zijn de meeste welwillend en krijgen goede begeleiding. De incidentele asielzoeker die zich nu nog misdraagt krijgt een strengere aanpak. Bij kleine eerste overtreding door begeleiders op het AZC in Oisterwijk; bij herhaling of ernstige vergrijpen gaan ze naar een speciale opvang. Belangrijkste bij deze regeling is, dat ze nooit meer terug mogen komen in Oisterwijk; hetgeen in het verleden nog wel gebeurde.

Hoewel niet alle raadsleden het zien zitten, is er in de nieuwe overeenkomst ook ruimte geboden voor nieuwbouw. Dat is nodig omdat de huidige verblijfsruimten zijn verouderd. De uitwerking daarvan en het geven van vergunningen is een onderwerp voor later.

Klik en lees hier meer over AZC Oisterwijk