bosch car service

Afspraken van wethouder over dreigende huisuitzetting bij Wingerd blijken niet te bestaan


Gemeente Oisterwijk trekt haar eerdere uitspraak dat er afspraken zijn met Leystromen over het pilotproject Wingerd terug; er zijn geen afspraken!

Naar aanleiding van onze berichtgeving twee weken geleden (klik hier)  heeft raadslid Jan de Laat van partij PGB vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder Eric Logister. De geruststelling die partij PGB daarop publiceerde, werd gebaseerd op het woord van deze wethouder. Vergelijkbare woorden werden eerder aan onze redactie toegezonden. Ze blijken niets meer te zijn dan een verwachting.

Het woningbouwproject Wingerd in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

De Wingerd

Verwachtingen hebben de bewoners al, maar daarmee is hun zorg niet weg, integendeel. Logisch lijkt het dat verhuurder Leystromen – die heeft moeten erkennen dat hun pilotproject met tijdelijke huurcontracten in de praktijk niet werkbaar is – niemand op straat zet. De formele informatie die hoort bij de loop van dit jaar eindigende huurcontracten geeft echter een andere indruk. Ondanks dat Leystromen aangeeft hun best te willen doen, is er geen toezegging dat alle bewoners ook werkelijk een voor hen geschikte woning krijgen. Blijven zitten mogen ze van Leystromen ook niet.

Bewoners van het project De Wingerd zijn geïnformeerd, en krijgen begeleiding naar het zoeken van een woning. Vreemd, want een woning hebben ze al. Die moeten ze echter verlaten, om vervolgens mee te doen in het reguliere aanbod, gebaseerd op inschrijfjaren. Daarvan hebben deze bewoners er echter te weinig. En hoe dat op te lossen daar geeft Leystromen geen inzage in, laat staan garanties.

Te laat!

De pilot is gestart op door de gemeente goedkoop beschikbaar gestelde grond, specifiek om kwetsbare inwoners een kans te geven. De gemeente heeft daarover destijds berichten gepubliceerd, die de indruk hebben gewekt dat de gemeente minstens mede-verantwoordelijk is voor een goed verloop van de proefperiode. Ook in de op 13 december 2021 ondertekende prestatieafspraken tussen gemeente en Leystromen staat het project vermeld. Samen gaan ze het project na afloop in 2022 evalueren. Achteraf, en dat is dus voor de bewoners duidelijk te laat! Die kregen een week na het ondertekenen van de prestatieafspraken te horen dat ze hun huis uit moeten. De gemeente zegt niet verantwoordelijk te zijn en wijst naar Leystromen; Leystromen zegt hun best te gaan doen, maar garanties geven ze niet.

Doorvragen

Op 13 december 2021 ondertekenen wethouder en Leystromen de prestatie afspraken waarin de Wingerd staat vermeld voor evaluatie. Een week later ontvangen bewoners informatie over einde van de huur.

Kort geleden gaf de wethouder bij vragen van onze redactie aan: ‘Er zijn van te voren duidelijke afspraken gemaakt met Leystromen over deze pilot. Het uitgangspunt daarbij is dat er niemand op straat zal komen te staan.’ Ook in reactie op vragen van raadslid Jan de Laat (PGB) aan de wethouder, liet deze weten dat er geen sprake van is dat er mensen op straat komen. ‘Dat is een hele geruststelling!’ liet PGB daags hierna in een persbericht weten.

Na doorvragen over het bestaan van die afspraken, blijkt dat er geen afspraken zijn. Onze redactie heeft herhaaldelijk om de afspraken gevraagd, maar we kregen ze niet. Uiteindelijk moest de woordvoerder van de gemeente aangeven, dat de hiervoor vermelde zinsnede niet juist was geformuleerd. Er zijn wel gesprekken geweest, maar er is niets vastgelegd. Wel laat de gemeente weten, dat ze bij het uitgangspunt blijven, dat er niemand op straat komt te staan. Met dat ‘uitgangspunt’ zijn de zorgen niet weg, en de vraag van het raadslid minstens misleidend beantwoord.

De wethouder stelt dat er volgens hem niemand op straat komt te staan, de lokale politiek is daarmee gerust gesteld, afspraken blijken er echter niet te zijn, gemeente geeft de verantwoordelijkheid aan Leystromen, die geeft geen garanties, inwoners maken zich zorgen…

Niet erg geruststellend hoe men met kwetsbare inwoners omgaat.

Update

Partij PGB gaat komende raadsvergadering aanvullende vragen stellen over deze kwestie.