uitgelicht

Zet verhuuder Leystromen in Oisterwijk 20 bewoners op straat?


Net een jaar oud; het proefproject Wingerd in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk komt tot een einde. De ongeveer 20 bewoners van de totaal 14 woningen hebben afgelopen december bericht ontvangen dat zijn nog dit jaar hun huis moeten verlaten. Zij gaan een onzeker periode in.

Als proef werd 1,5 jaar geleden gestart met een project dat gericht is op het bieden van woonruimte aan mensen die woonruimte nodig hebben, maar daar via de reguliere weg niet aan kunnen komen. Tegelijk om als ‘doorstroom woning’ te fungeren. De deelnemers mochten maximaal 5 inschrijfjaren hebben, en konden die gedurende de looptijd van maximaal twee jaar blijven opbouwen. In de tussentijd, met die opgebouwde inschrijftijd, zouden ze verder moeten zoeken naar een andere woning.

Het woningbouwproject Wingerd in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Helemaal onmogelijk is dat niet; een enkeling heeft inderdaad daarna een andere woning gevonden. Problemen zijn er echter ook in het project. Om te beginnen betreft het hier relatief kleine prefab woningen van het type houtskelet, waardoor de woningen volgens de huurders meer gehorig zijn dan hedendaagse nieuwbouw en de vloer trilt als de wasmachine draait. In de voorwaarden staat dan ook dat de woningen niet geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Op zich niets mis mee; voor 1-2 persoons huishoudens voldoen ze prima, en zo lang er niets anders te krijgen is acceptabel.

Onmogelijk
Een groter probleem betreft de korte duur van 2 jaar. Vooraf was dat bekend, maar veel keuze hadden de huurders niet. Er was nou eenmaal geen huis te krijgen en het betreft hier mensen die echt snel een woning nodig hadden. In zo’n korte tijd iets anders vinden, is niet voor iedereen weggelegd. Gedeeltelijk omdat zij nog steeds onvoldoende inschrijfjaren hebben; gedeeltelijk vanwege kwetsbare inwoners waarbij er een zorg gerelateerde noodzaak is tot een specifieke woonsituatie; gedeeltelijk omdat er geen woning is die past bij de inkomenssituatie.

Een blik op het reguliere huuraanbod in Oisterwijk, laat een zeer mager aantal zien, waarvan de huurders minimaal 10 of meer jaren ingeschreven staan. Voor 7 jaar inschrijftijd is het aanbod te verwaarlozen. Een situatie waarvan iedereen, ook de gemeente en woningcorporatie Leystromen, twee jaar terug had kunnen weten dat die er nu nog steeds zou zijn.

Juridisch
Strikt formeel hebben de huidige huurders geen rechten om langer te blijven dan de overeengekomen periode. Uit navraag blijkt dat er voldoende jurisprudentie is om te stellen dat deze vorm van tijdelijke huurovereenkomst een einde kent. Anders dan bij reguliere verhuur, kan Leystromen de huurders verzoeken bij het einde van de looptijd de woning te verlaten, hetgeen is geregeld in de “Wet Doorstroming Huurmarkt 2015”.

Gemeente
Toenmalig wethouder Eric ten Brink was blij met deze pilot. Hij zei hierover destijds: ‘Met de pilot doen we ervaringen op en bieden we nieuwe kansen aan verschillende doelgroepen die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt in onze gemeente. Wanneer we de doorstroming ook in de sociale huursector op gang krijgen, vergroten we de kansen op een passende woning.’ Over de huidige situatie laat de woordvoerder van de tegenwoordige wethouder Eric Logister weten: ‘Er zijn van te voren duidelijke afspraken gemaakt met Leystromen over deze pilot. Het uitgangspunt daarbij is dat er niemand op straat zal komen te staan.’ Volgens de gemeente is Leystromen verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

Leystromen
Leystromen heeft volgens de bewoners die wij hebben gesproken geen toezegging gedaan; geen garanties gegeven tot behoud van een geschikte woning. Ook aan onze redactie geeft Leystromen die toezegging desgevraagd niet. Wel bevestigt de woordvoerder dat het proefproject tot een einde komt, en daarmee ook de huur van de huidige bewoners. Ook geeft Leystromen aan in overleg te zijn en zo nodig te gaan met de bewoners. Volgens de huidige bewoners worden de woningen vrijgegeven voor het reguliere huuraanbod. ‘Ik kan straks inschrijven op het huis van de buren, en achteraan aansluiten in de lange rij,’ aldus een van hen; een sprekende schets van de kromme situatie. Het lijkt op dweilen met de kraan open …

Waarom?
De vraag die blijft is: Waarom? Waarom het ene gat dichten met het andere? Is het redelijk en billijk om deze 14 woningen toe te wijzen aan andere woningzoekenden, en daartoe de huidige bewoners te laten verhuizen, in onzekerheid te laten, of in het uiterste geval mogelijk zelfs op straat te zetten zonder alternatief?

Leystromen zou volgens het ‘postcontractuele goede trouw’ principe, haar handelen moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de huurders. Nu bekend is dat het onderdeel ‘doorstroom’ komt te vervallen, brengt dat met zich mee dat mogelijk juridisch, maar zeker moreel de huidige huurders als eerste recht hebben op een nieuw huurcontract voor onbepaalde tijd. Al was het maar omdat Leijstromen vooraf bij het sluiten van de huidige huurovereenkomst had moeten en kunnen weten dat er in 2022 onvoldoende andere woningen voor deze huurders beschikbaar zouden zijn. De afspraak met de gemeente versterkt dat, maar meer nog de menselijke maat…