ondernemers

Woningnood in Oisterwijk: Zo lossen we het op


Er heerst woningnood, daar is geen misverstand over. De vraag is: Hoe lossen we dat op? En vooral ook: Wie?

door Joris van der Pijll

De heersende woningnood houdt ons, de inwoners, de politiek en betrokken organisaties al jaren bezig. Dat is landelijk een probleem, maar we zien ook dilemma’s op gemeentelijk niveau: Jongeren die pas vanaf 18-jarige leeftijd kunnen inschrijven op wachtlijsten van minstens 10 jaar; uit nood illegaal verblijven op een camping; onvoldoende haalbaar gebleken huisvesting van statushouders; arbeidsmigranten in reguliere woningen; ouderen die te beperkt doorstromen; huizenkopers die enorm overbieden en projectontwikkelaars die het liefste bouwen in de duurdere klasse.

Bouwen, maar waar, voor wie, hoe? (Foto: Joris van der Pijll)

De politiek wil meer en betaalbare woningen realiseren, maar of en wanneer deze projecten ook werkelijk van de grond komen? Hoe deze toenemende problematiek te keren? Wat is eigenlijk de taak van een gemeente, en wat mogen woningzoekenden verwachten? Wat doet het met je gezondheid als je lang in onzekerheid in een slechte woonsituatie verblijft? Wie lost de woningnood op?

Woningnood

Afgelopen maand hebben we in totaal 16 interviews gehouden: tien woningzoekenden, vijf raadsleden, acht professionals en de verantwoordelijk wethouder (zie overzicht onder). Een project dat mede mogelijk is gemaakt door het Steunfonds Freelance Journalisten.

Allen beseffen: dat er sprake is van structurele woningnood, dat de bouw in relatie tot de vraag flink achter loopt, echt structurele oplossingen pas over 4-5 jaar gerealiseerd zijn, er een andere aanpak nodig is, én dat dit alles ondersteuning vraagt voor met name de mensen die dat zelf niet kunnen.

Geschikte woonruimte is een eerste levensbehoefte!

Komende weken lichten we telkens een onderwerp uit en gaan daar, gebaseerd op de interviews, dieper op in. Met het besef dat de woningnood met ons schrijven niet wordt opgelost, en we er in Oisterwijk nog vaak over zullen praten. Wel proberen we in deze serie een totaaloverzicht te brengen, en kunnen we nu alvast vertellen dat er enkele nieuwigheden voorbij komen, waarover in Oisterwijk nog niet of nauwelijks werd gesproken.

Wekelijks een vervolg…

Met dank aan:

Moeder en zoon (23), inwoners Oisterwijk, zoekt sociale huurwoning voor zoon
Jonge huurder (27), inwoner Tilburg, recent particuliere huurwoning
Jonge koper (28), inwoner Eindhoven, deelnemer Slimmer Kopen Next Step
Jonge huurder (25), inwoner Oisterwijk, pilotproject kortdurende huurperiode
Gezin, vader en moeder met 4 kinderen, woningzoekende statushouder verblijven op AZC Oisterwijk
Gezin, oma, vader en moeder met 4 kinderen, woningzoekende statushouder verblijven op AZC Oisterwijk
Beide laatste met medewerking COA en Tolkentelefoon

Marjolein Duif en Susan van de Sanden, woningcorporatie Leystromen
Hans Hulsbosch, inwoner Oisterwijk, voormalig directeur woningcorporatie
Wil Oerlemans, inwoner Moergestel, voorzitter Dorpsraad Moergestel
Martin van der Haven en François Meijer, MYbase woonunits
Remco Hafkamp, Organisatiebureau Studio L&R

Geertje Mink, inwoner Oisterwijk, Raadslid CDA Oisterwijk
Jan van Ginneken, inwoner Haaren, Raadslid D66 Oisterwijk
Sharon Kroon, inwoner Oisterwijk, Raadslid D66 Oisterwijk
Carlo van Esch, inwoner Moergestel, Raadslid PGB
Guy de Kort, inwoner Oisterwijk, Raadslid PRO
Eric Logister, Wethouder Wonen Gemeente Oisterwijk

Steunfonds Freelance Journalisten

Lees alle artikelen tot nu toe gepubliceerd