genieten

Wandelaars furieus over afgesloten overweg Haaren


Onder aanvoering van Bart Pijnenburg is er een brief in de maak richting ProRail, Brabants Landschap en Gemeente. Een groep inwoners is vol ongenoegen en ‘sommige zijn furieus’ over een recent zonder pardon gesloten overweg nabij kasteel Nemerlaer in Haaren, richting Oisterwijk.

Links de onderdoorgang van het water, midden het pad vanaf het kasteel, rechts de overgang die gesloten werd (Bron: Google Maps).

De spoorwegovergang behoort bij het Jonkheerpad op Landgoed Nemerlaer in Haaren. ‘ Er zijn wandelaars die al 50 jaar van deze overgang gebruik maken! Om dan plotseling voor een gesloten hek te staan …’ zo laat Bart Pijnenburg weten. Hij heeft een oproep geplaatst aan inwoners om zich aan te sluiten bij hun bezwaar. Wie dat wil kan zich melden via info@tuindees.nl.

Het Jonkheerpad is afgesloten (Foto: ProRail)

De spoorwegovergang is ontstaan toen Baron Donatus in 1865 toestemming gaf tot de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Eindhoven over zijn landgoed. Daarbij stelde hij als voorwaarde dat hij de overgang als (privé)opstapplaats mocht gebruiken. Bewoners van Haaren zien met deze afsluiting dan ook het verlies van een belangrijk stuk cultuurhistorie. Door het sluiten van deze voetgangersoversteek zal die plek en daarmee de historie in de vergetelheid raken.

Alternatief

Het alternatief dat ProRail biedt is gericht op de wandelroutes. Het plan is een onderdoorgang te maken daar waar de Essche Stroom onder het spoor doorstroomt.De actiegroep is ontstemd over het feit dat niet eerst het alternatief klaar is, alvorens de overweg te sluiten. Ook hebben ze weinig vertrouwen dat die onderdoorgang er ook echt komt, of ernstige vertraging zal ondervinden vanwege de aankomende herinrichting van de Essche Stroom.

De groep vraagt binnenkort in een brief aan ProRail, Brabants Landschap en Gemeente Oisterwijk om schriftelijke toezeggingen over herstel van de wandelroutes en een vorm van blijvende aandacht voor het stuk verloren geschiedenis, een herinnering aan de cultuurhistorie in welke vorm ook.

Wie dat wil kan zich aansluiten bij de groep via info@tuindees.nl.

ProRail heeft het pad afgesloten; Brabants Landschap heeft een informatiebord geplaatst.