The Make

Raad Oisterwijk heeft in 2021 nul sociale woningen goedgekeurd


Na de laatste raadsvergadering van 2021 heeft partij PRO de balans opgemaakt. ‘De coalitie heeft afgesproken dat 35% van de woningen in nieuwe plannen moet bestaan uit sociale woningen. In het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad geen enkel plan goedgekeurd waarin sociale woningen aan de voorraad woningen in de Gemeente Oisterwijk worden toegevoegd.’

Sociale woningbouw op KVL werd op de lange baan geschoven vanwege bezwaren uit de omgeving (Bron: Leystromen)

Wel heeft de raad aangegeven in de toekomst bij woningbouwprojecten daar meer op te willen letten; bijvoorbeeld ook bij De Leye dat komend jaar op de agenda staat (minimaal 50%). PRO geeft aan dat de raad invloed heeft op besluitvorming over woningbouw: ‘De raad besluit over het bestemmingplan waarin staat welke bouwplan onder welke voorwaarden wordt toegestaan. Daar heeft de politiek invloed op, dan telt de keuze van de raad. Bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan aan de Raadshuistraat in Moergestel heeft de gemeenteraad toegestaan dat daar geen sociale woningen komen. Ook in het stedenbouwkundig kader voor de Kartonnagefabriek aan de Baerdijk had de gemeenteraad nu al kunnen vaststellen dat er sociale woningen in het plan opgenomen moeten worden, maar deed dat niet.’

Zorgen
Volgens PRO is het effect van dit nalaten komende jaren zichtbaar in het gebrek aan nieuwe sociale woningen, mede omdat dergelijke processen vele jaren duren voordat er ook echt gewoond kan worden. Dat effect blijkt ook zichtbaar bij het grote woningbouwproject op de KVL, waar nu nog slechts 7,5% uit sociale woningbouw bestaat en in het gunstigste geval op ongeveer 10% uitkomt. Voor de toekomst ziet PRO zowel kansen, alsook minder rooskleurige projecten waarin opnieuw geen sociale woningbouw is opgenomen.

Rooskleuriger
De lokale VVD was recent veel rooskleuriger over de cijfers. Die partij kijkt niet naar de werkelijk genomen besluiten, maar naar uitgesproken principe medewerking. Bijvoorbeeld een nieuw project rondom het KVL-terrein aan de Nijverheidsweg, met circa 230 woningen waarvan 96 sociaal. Totaal zou het volgens de VVD gaan om ‘ruim 300 nieuwe woningen, 40% daarvan in het sociale segment.’ Opgemerkt moet worden dat in de praktijk in aanloop naar besluitvorming dergelijke plannen nog worden bijgesteld.

Duidelijk is dat er sprake is van een woningtekort, en duidelijk is ook dat de in 2018 en ook recent toegezegde 35% sociaal nog niet behaald is.