ondernemers

Partij PRO teleurgesteld in groenaanpak Gemeente Oisterwijk


PRO maakt zich nog steeds zorgen om de biodiversiteit in onze gemeente. ‘Bij veel plannen zijn de sfeerimpressies prachtig. Maar bij de uitvoering blijkt het toch vaak minder groen. Of er wordt gekozen voor planten die wel groen ogen, maar voor de vlinders, bijen, vogels en onze gezondheid weinig meerwaarde hebben. Dat moet beter!’aldus PRO!

Groen KVL

Te weinig groen bij nieuwbouw op KVL (Bron: Twitter Frans Kapteijns)

De komende raadsvergadering vindt plaats op maandag 7 februari en op de agenda staat o.a. het middenterrein van KVL waar 22 appartementen zullen worden gebouwd. ‘We betreuren het dat ook hier niet aan de 35% sociaal wordt voldaan. Op heel KVL ligt dat percentage straks rond de 22% volgens de wethouder, maar dan telt hij de ‘starterswoningen’ aan de Almystraat mee. Deze huizen zijn inmiddels onbetaalbaar geworden voor starters, dus in hoeverre kan je dan nog spreken van sociaal?’

‘We zijn blij dat de monumentale platanen op het middenterrein gespaard blijven, maar maken ons zorgen om de rest van het groen. Er is wel het een en ander toegezegd, maar het is minimaal. Net als in de rest van de wijk eigenlijk. In 2019 probeerde PRO 3 ton vrij te maken voor een groen KVL, helaas kregen we dat er toen niet doorheen. Komende raadsvergadering komen we met een nieuwe motie om van KVL alsnog de groene oase te maken, zoals het ooit bedoeld was.’

Eikenprocessierups

Voor we het weten is het voorjaar en staat het ‘rupsenseizoen’ weer voor de deur. De gemeente Oisterwijk doet op dit moment onderzoek naar een andere manier van bestrijden van de eikenprocessierups. ‘Onder het mom van bestrijden of ‘leven en laten leven’ mogen inwoners hun mening geven via een online enquête. Op zich een goede gedachte, maar wij hebben er wel wat vraagtekens bij. Zolang we het voedsel van de koolmeesjes blijven vergiftigen heeft het namelijk weinig zin om nestkastjes op te hangen. Wat PRO betreft gaan we ongeacht de uitkomst voor een 100% ecologische oplossing. We zullen de wethouder komende raadsvergadering vragen wat de stand van zaken is en of we nog dít jaar overgaan op een natuurlijkere manier van bestrijden.’