genieten

Partij PRO Oisterwijk roept op kwetsbare inwoners te beschermen


Partij PRO wil waken over de zorg die we als gemeenschap moeten geven aan kwetsbare inwoners; in dit geval mensen die wonen in een beschermde omgeving; het beschermd wonen.

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

‘Het Rijk heeft landelijke maatregelen genomen om mensen die gebruik maken van beschermd wonen, in de toekomst meer kans te geven om door te stromen naar een woonplek waar ze meer zelfstandig kunnen wonen; een mooi perspectief voor velen. Het Rijk heeft echter ook bepaald dat er in de komende jaren geleidelijk minder geld naar de regio’s gaat om het beschermd wonen te kunnen bekostigen. In de regiovisie lezen wij dat op den duur van alle mensen die nu in beschermd wonen zitten, nog maar 1/3 deel kan blijven wonen zonder dat de huidige situatie verandert.’

PRO is bang dat de beoogde uitstroom uit Beschermd Wonen onevenredig hoog zal zijn. ‘Daarom hebben wij samen met 4 andere partijen een motie ingediend waarin we het college oproepen om in de regio onze zorgen te uiten over deze uitstroom. De motie werd unaniem aangenomen.’

Beschermd Wonen raakt een beperkt maar kwetsbare groep waarvan PRO en dus ook de rest van de raad vindt dat deze mensen nooit aan hun lot overgelaten mogen worden. Volgens PRO moet de mens centraal staan en niet het geld, en heeft ook verantwoordelijk wethouder Dion Dankers die toezegging gedaan.