vacature

Onderdoorgang bij Haarens Jonkheerpad definitief


ProRail zegt de onderdoorgang toe en wil ook meewerken aan een historische verantwoording voor de bijzondere waarde van de pas gesloten overgang, voorheen de opstapplek van de jonkheer van kasteel Nemerlaer in Haaren.

 

Links de onderdoorgang van het water, midden het pad vanaf het kasteel, rechts de overgang die gesloten werd (Bron: Google Maps).

Onder aanvoering van Bart Pijnenburg is er door enkele tientallen teleurgestelde bewoners uit Haaren en Oisterwijk een brief gestuurd naar ProRail, Brabants Landschap en Gemeente Oisterwijk. Deze inwoners zijn vol ongenoegen over een recent gesloten overweg nabij kasteel Nemerlaer in Haaren, richting Oisterwijk. De spoorwegovergang behoort bij het Jonkheerpad op Landgoed Nemerlaer in Haaren. ‘ Er zijn wandelaars die al 50 jaar van deze overgang gebruik maken! Om dan plotseling voor een gesloten hek te staan …’ zo liet Bart Pijnenburg recent weten.

Historie

Het Jonkheerpad is afgesloten (Foto: ProRail)

De spoorwegovergang is ontstaan toen Baron Donatus in 1865 toestemming gaf tot de aanleg van de spoorlijn Tilburg-Eindhoven over zijn landgoed. Daarbij stelde hij als voorwaarde dat hij de overgang als (privé)opstapplaats mocht gebruiken. Bewoners van Haaren zien met deze afsluiting dan ook het verlies van een belangrijk stuk cultuurhistorie. Door het sluiten van deze voetgangersoversteek zal die plek en daarmee de historie in de vergetelheid raken.

Gesprek

ProRail laat weten graag met de briefschrijvers in gesprek te gaan, om aandacht te geven aan de historische waarde van de vroegere opstapplaats. Op welke manier is nog niet bekend, dat kan in overleg met de briefschrijvers bekeken worden. De overweg opnieuw openstellen kan niet vanwege de veiligheid.

Alternatief

Het alternatief dat ProRail voor voetgangers gaat bieden is een onderdoorgang middels een u-bak, daar waar de Essche Stroom onder het spoor doorstroomt. De briefschrijvers lieten weten weinig vertrouwen te hebben dat die onderdoorgang er ook echt komt, maar ProRail laat weten dat hierover vaste afspraken zijn gemaakt met Brabants Landschap, en de kosten reeds zijn gereserveerd in de begroting.

 

ProRail heeft het pad afgesloten; Brabants Landschap heeft een informatiebord geplaatst.