genieten

Hoe gaat het met de inburgering van statushouders in Oisterwijk


Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. Deze nieuwe wet heeft als doel om iedereen die verplicht moet inburgeren snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Het gaat hier om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben, en waarvan dus bekend is dat zij met een goede reden naar ons land zijn gekomen. Ze worden ‘statushouders’ genoemd.

Een vorm van inburgering, is meehelpen met klussen, samen met andere inwoners werken aan een schone omgeving…

Inburgeringsplichtigen moeten de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Bovendien is het de bedoeling dat zij zo snel mogelijk economisch zelfstandig worden. Om goed uitvoering te geven aan de nieuwe wet en de integratie van deze nieuwe inwoners te bevorderen, heeft de gemeente via het online burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over statushouders. In totaal vulden 430 van de 1.065 panelleden deze vragenlijst in.

Resultaat kort samengevat
Veel respondenten weten niet goed hoe de inburgering van statushouders gaat. Zij hebben hier onvoldoende informatie over en komen zelf niet in aanraking met statushouders. Een deel van de respondenten is tevreden over de begeleiding die statushouders krijgen en over de voorzieningen waar zij toegang toe hebben.

Een aantal zaken gaat volgens veel respondenten minder goed. Zo zou er volgens de gemeente uit dit onderzoek blijken dat er te weinig communicatie en openheid is vanuit de gemeente over statushouders. Ook zouden statushouders de druk op de woningmarkt vergroten. Daarnaast vinden respondenten dat er te veel statushouders in Oisterwijk zijn komen wonen, dat het integratietraject te vrijblijvend lijkt en dat de Nederlandse normen en waarden in dit traject blijkbaar niet goed genoeg overgebracht worden. Uit de reacties maakt de gemeente ook op dat een aantal respondenten statushouders lijkt te verwarren met asielzoekers, de vluchtelingen zonder vluchtelingenstatus.

Vervolg
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om uitvoering te geven aan de nieuwe wet Inburgering in de gemeente Oisterwijk. Er is duidelijk behoefte aan meer informatie over en inzicht in de aanpak van de inburgering van statushouders. Dit signaal pakt de gemeente op.

Een meer uitgebreidere conclusie leest u hier (klik), en het volledige rapport leest u hier (klik).