bosch car service

Gemeente Oisterwijk krijgt geld voor ondersteuning slachtoffers Toeslagenaffaire


Gemeente Oisterwijk krijgt 7.723 euro en 59 centen om de komende drie jaar alle gedupeerden van de Toeslagenaffaire in de gemeente Oisterwijk te helpen. Dat is 2.500 per jaar.

De gemeente en het Loket Wegwijs kunnen een ingang bieden, op weg naar welke hulp dan ook, nodig voor eenieder, alleen of in het gezin.

Volgens de Verenging Nederlandse Gemeenten laat de Toeslagenaffaire zien dat ‘rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren.’

Gemeente Oisterwijk heeft van het ministerie van Financiën een beschikking ontvangen van € 5.149,06 en € 2.574,53 over de jaren 2020 tot en met 2023. Volgens de woordvoerder van Gemeente Oisterwijk zal dit bedrag over een periode van drie jaar worden ingezet voor ondersteuning van inwoners. De regeling voorziet in het verstrekken van een ondersteuning aan alle (!) gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. De hulp betreft de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

Inwoners die hulp willen, kunnen zich (ook voor andere hulpvragen), melden bij Loket Wegwijs, via 013-3030440. Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Of mail naar loketwegwijs@oisterwijk.nl.

Voor wie vindt dat de gemeente of een andere hulporganisatie niet goed met je omgaat? Kan eventueel ook contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon Ria de Die via 06-19975205 of mail r.dedie@hetlsr.nl. Een gesprek is gratis en alles wat je bespreekt met Ria blijft geheim.