carnaval 2023

Gemeente Oisterwijk heeft weet van en is verantwoordelijk voor gevaarlijke bermen in Haaren


Naar aanleiding van vragen, gesteld door partij D66, laat Gemeente Oisterwijk weten op de hoogte te zijn en verantwoordelijkheid te erkennen voor gevaarlijke bermen.

De partij liet in december schriftelijk weten dat er gaten en scherpe randen zijn waar fietsers lelijk kunnen vallen of bij autoverkeer ongelukken kunnen ontstaan. ‘Vanwege zwaar landbouwverkeer is een aantal bermen totaal kapot gereden, zoals bij de Holhoekweg, de Torenstraat en Gever. Op sommige plekken is er een hoogteverschil ontstaan tussen de rijbaan en de berm van soms wel 30 cm.’

Een voorbeeld dat D66 heeft aangeleverd.

Het college (burgemeester en wethouders) laat in reactie hierop weten: ‘Ja, veiligheid en beheer is een eerste prioriteit als het gaat om onderhoud. We zijn op de hoogte dat bepaalde wegen vanwege schades meer risico met zich meebrengen en proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen.’

Dringende kleiner onderhoud en reparaties verricht de gemeente zelf; groter onderhoud gaat naar een aannemer waarvoor jaarlijks een aanbesteding wordt gedaan. In reactie op de vragen stelt het college verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud. In het geval er een verkeersonveilige situatie ontstaat, is deze ook verantwoordelijk voor een oplossing.  ‘Urgente schade wordt met prioriteit opgepakt, andere reparaties worden in samenhang met ander onderhoud gedaan.’

Ziet u plekken die gerepareerd moeten worden en/of gevaarlijk kunnen zijn, dan kunt u dit melden bij Gemeente Oisterwijk (klik hier).