ondernemers

Column Roland Smulders: Een stukje op weg helpen


Columnist Roland Smulders neemt u mee, een kijkje in zijn Oisterwijk:

 

Schrijver en columnist Roland Smulders (Foto: Iris de Groot)

 

De mededeling dat De Nieuwsklok, voorheen Het Kerkklokje, verder gaat met een hoofdredacteur die ook andere bladen onder zich heeft en die voor zover ik kan ontdekken geen speciale band heeft met mijn woonplaats Oisterwijk, vervult mij niet met vertrouwen. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. De man zal het vast heel goed bedoelen, maar het voelt toch alsof een dierbaar familiebedrijf van ons is afgepakt door een buitenlandse investeringsmaatschappij.

Nu al meen ik iets te bespeuren van de nieuwe wind die is gaan waaien. Hopelijk heb ik het mis, maar er hangt kou in de lucht. De kou van een blad dat zich meer en meer ontpopt als verzamelplaats voor betaalde berichten. Nieuws moet voortaan worden aangeleverd en dat kan alleen via de centrale website van de uitgever. Ik ben bang dat het streven naar een onafhankelijke en kritische benadering, die De Nieuwsklok toch altijd kenmerkte, zijn langste tijd heeft gehad.

De nieuwbakken kapitein op het schip stelt zich als doel het succes van De Nieuwsklok verder uit te bouwen. Iets wat echter alleen kan slagen met de hulp van lezers, lokale organisaties, clubs en instellingen. Het is een opmerking die waarschijnlijk niet alleen bij mij een gevoelige snaar raakt. Er zijn nog veel Oisterwijkers die weigeren nieuws tot zich te nemen als het niet in hun Nieuwsklok staat. Je kunt dat eenkennig noemen, maar zo zit de rechtgeaarde Oisterwijker nu eenmaal in elkaar. En laten we wel wezen: de gemiddelde krant zou tekenen voor een dergelijke mate van succes en er een reden in vinden zich nog harder in te spannen die trouwe lezers vast te houden.

De oproep aan lezers, lokale organisaties, clubs en instellingen geeft de richting naar de toekomst aan. Zou er nog iets overblijven van de ambitie meer te zijn dan een lokaal krantje waar verenigingen hun huishoudelijke mededelingen kwijt kunnen? Gaat de hoofdredacteur persoonlijk op pad om de stenen op te graven die anderen liever onder de grond willen laten? Gaat hij de vragen stellen die het gemeentebestuur liever onder het tapijt wil vegen?

Wat dat laatste betreft wil ik hem trouwens wel een stukje op weg helpen. De Nieuwsklok hoeft niet te veranderen in een blad dat alleen wordt geraadpleegd om te zien hoe laat ergens met de bingo wordt begonnen. Met een beetje goede wil kan het allemaal nog goed komen. De hoofdredacteur zou tussen neus en lippen door eens kunnen informeren hoe het staat met de extra energieprijscompensatie die door het kabinet is beloofd aan mensen met een minimuminkomen, toen duidelijk werd dat er een ramp staat te gebeuren. Tweehonderd euro, meen ik mij te herinneren. Uit te keren door de gemeente. Al schijnt die daar geen actieve herinnering meer aan te hebben. Het gemeentebestuur gokt er natuurlijk op dat de soep onder de nieuwe leiding van De Nieuwsklok niet meer zo heet hoeft te worden gegeten. Dit is het moment om te laten merken dat die vlieger niet opgaat.

 

Roland Smulders