uitgelicht

Ambtenaren Oisterwijk aangemeld bij Rijksrecherche vanwege beschuldiging ambtsmisdrijf


Twee ambtenaren van Gemeente Oisterwijk zijn bij de Rijksrecherche aangemeld met een beschuldiging tot het plegen van een ambtsmisdrijf. Moeder met baby en twee jonge kinderen dreigt haar uitkering te verliezen.

Stichting Sadahka verzorgt juridisch advies aan – in dit geval – een moeder met drie Nederlandse kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. ‘Het gaat om een kwetsbaar gezin, dat niets verkeerd heeft gedaan en gewoon volgens de regels leeft,’ aldus Remy Oteman, voorzitter van de stichting. Deze heeft namens de moeder een melding gedaan bij burgemeester en wethouders van Oisterwijk, én bij de Rijksrecherche. Deze laatste onderzoekt in voorkomende gevallen strafbare feiten en gedragingen van ambtenaren.

Baby

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

De moeder heeft volgens Oteman recht op een uitkering. Vanwege de zorg voor haar kinderen en haar pas geboren kind, kan zij niet werken en heeft zij een ‘tijdelijke ontheffing arbeidsverplichting’ aangevraagd. Haar man en tevens vader van de kinderen heeft een verblijfsstatus in Italië en verblijft nu tijdelijk bij zijn vrouw en kinderen in Nederland om een machtiging tot een voorlopig verblijf (MVV) te verkrijgen. ‘Maar zover is het nog lang niet, want de IND doet vrij lang over dergelijke aanvragen.’ Het gezin heeft een Ethiopische achtergrond, maar de kinderen van 0 tot 8 jaar zijn allemaal in Nederland geboren. Volgens Oteman zouden de ambtenaren onrechtmatig handelen. Ze zouden bij de aanvraag tot ‘tijdelijke ontheffing arbeidsverplichting’ de vrouw dwingen tegenstrijdige verklaringen af te leggen om zo daarmee de uitkering te kunnen korten. Volgens Oteman is er sprake van overtreding van artikel 360/365 uit het Wetboek van Strafrecht; respectievelijk misbruik/vervalsing.

Kwetsbaar

Er is volgens Oteman sprake van een kwetsbaar gezin. Het zou hier gaan om pogingen informatie los te krijgen die niet nodig is voor de betreffende uitkering. Daarbij dreigt het stopzetten van de uitkering, mogelijk al per 6 januari! Er is naast de melding van een ambtsmisdrijf, dan ook geëist dat de uitkering doorloopt. ‘Dit aangezien er twijfel is gerezen of die door de gemeente is stopgezet of opgeschort, wat ernstige gevolgen zou hebben voor de slachtoffers, omdat er ook kleine kinderen bij betrokken zijn.’ Er zijn in Oisterwijk eerdere voorbeelden bekend van inwoners waarbij ondanks bezwaren – en zo later bij de rechter bleek onterecht – de uitkering werd stopgezet, met ernstige financiële en psychische problemen tot gevolg. Dergelijke zaken kosten de betreffende persoon veel stress, en kosten de gemeente al snel meer dan een ton aan juridische kosten en het achteraf herstel van de schade.

Het mag duidelijk zijn dat deze onzekere situatie stress geeft bij de moeder. Bovenal moet de zorg voor de pasgeborene en de andere kinderen in het gezin voorop staan. Gemeente Oisterwijk heeft geen inhoudelijke reactie gegeven; de woordvoerder laat desgevraagd weten: ‘Wij hebben kennis genomen van de klacht. Er is een vastgestelde procedure hiervoor en die zal gevolgd worden.’

Lees ook de update op dit verhaal, klik hier