bosch car service

Wie mag de knoop doorhakken over het AZC in Oisterwijk?


Wie mag er beslissen over voortzetting van het AZC in Oisterwijk; de raad of het college van burgemeester en wethouders? Het was in 2019 de vraag, en ook nu is het een discussiepunt. VVD Oisterwijk zet het donderdagavond op de agenda van de raad.

Formeel heeft het college de bevoegdheid om het contract met het COA aan te gaan, zoals ze overigens ook voor andere taken ofwel bevoegdheid, ofwel mandaat hebben de wensen van de raad en daarmee het volk uit te voeren. In geval ze geen bevoegdheid of mandaat hebben, vragen ze de raad middels een raadsbesluit. De raad is de hoogste ‘baas’ in de gemeente, en wat de baas wil, dat behoor je uit te voeren. Dat uitvoeren daar is het college voor, ofwel om aan die uitvoering handen en voeten te geven, voor te bereiden, afspraken te maken met partners en opdrachtnemers, in dit geval het COA.

De gebouwen op het AZC in Oisterwijk zijn aan vernieuwing toe

Omdat de bevoegdheid bij het college ligt, maar de raad inspraak wil op dit onderwerp, krijgt de raad voorafgaande aan het aangaan van het contract gelegenheid haar wensen en bedenkingen aan te geven. Dit doet de raad gebaseerd op het concept-contract dat het college met het COA wenst aan te gaan. Ook kan de raad aan het college een verzoek indienen om bepaalde zaken uit te zoeken, te doen of juist te laten.

VVD Oisterwijk gaat donderdagavond een dergelijk verzoek indienen, middels een motie. Ze doen dit ‘om als raad zeggenschap te behouden in de aankomende besluitvorming omtrent een mogelijk nieuwe bestuursovereenkomst met het COA van het AZC in Oisterwijk,’ aldus de partij. ‘De gemeenteraad mag begin februari haar wensen en bedenkingen uitspreken over het gepresenteerde voorstel. Dat biedt ons als raad echter geen garantie.’

De grote vraag is of de raad die garantie met een motie wel krijgt. Een motie is immers niets meer dan een verzoek, en daar hoeft het college zich niet aan te houden. Maar, als het college bewust de wens van de raad negeert, op voor de raad cruciaal belangrijke onderwerpen, wordt dat gezien als een ernstig feit. Wat dan in een uiterste geval wel kan, is dat de raad het vertrouwen opzegt in het gehele college, of in een van de collegeleden, de wethouders of burgemeester. Dat gaat soms via de achterdeur, dan stapt bijvoorbeeld een wethouder zelf op vanwege ‘gebrek aan vertrouwen’ of ‘een onwerkbare situatie’. Heel af en toe komt het ook voor dat de raad het uitspreekt , bijvoorbeeld met een motie van wantrouwen.

Ofwel samengevat: Het college gaat de nieuwe overeenkomst samen met het COA voorbereiden, de raad krijgt inspraak (geen zeggenschap), het college beslist over eventuele aanpassingen en tekent het contract, de raad kan daar achteraf iets van vinden…

Tot slot mag nog opgemerkt worden – het gebeurde afgelopen week bijvoorbeeld voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen op vijf plekken in ons land – dat een minister kan besluiten een gemeente te dwingen een opvanglocatie te accepteren, ook als raad en college dat niet willen. Een dergelijke noodmaatregel is dan gebaseerd op een groter landelijk belang. Iets dergelijks kan ook gebeuren als een gemeente gedurende meerdere jaren te weinig huisvesting organiseert voor deze doelgroep.

Klik en lees hier meer berichten over het AZC in Oisterwijk