The Make

Wethouder over nieuwbouw bij Taxandria Oisterwijk


Wethouder Eric Logister kwam gisteren in ‘De week van het Wonen’ op de ‘duurzame dinsdag’.

De vraag die gesteld werd: ‘Hoe kunnen we duurzaam een gebiedsopgave realiseren bij Taxandria Oisterwijk.’ Het antwoord zou zijn: ‘Door te denken vanuit natuurwaarden!’

Een mooie schets werd meegestuurd, met een paar huizen, in een weide natuuromgeving. Wil wil daar nou niet wonen?

Het betreft bij nadere bestudering overigens niet de voetbalvelden van Taxandria, die ook op de nominatie staan volgebouwd te worden. Daarvoor heeft de provincie nog geen toestemming gegeven vanwege de CO2 belasting op de naastgelegen natuur. Het gaat om een stuk terrein direct naast de sportvelden en de tennisclub, op de hoek van het Zwarte Wegje en de Vennelaan.

Woningbouw op de ‘duurzame dinsdag’ zou er zo uit kunnen zien (Bron: Twitter Eric Logister).