Krekul

VVD en Gemeente twee blije handen op één rampen fietspad


Eerst de partij VVD, en enkele uren later de Gemeente, beide namens dezelfde wethouder, even positief en met dezelfde foto! Het is duidelijk ‘twee handen op één buik’. Maar of er reden is te juichen?

Wethouder fiets over het vernieuwde kruispunt (Bron: Facebook VVD Oisterwijk).

VVD Oisterwijk publiceerde deze morgen, samen met bijgevoegde foto: Met een gerust gevoel fietst wethouder Verkeer en Vervoer Anne Cristien Spekle over het onlangs gereconstrueerde kruispunt Stroomdalpad / Baerdijk. Jarenlang gold dit als meest gevaarlijke kruispunt van Gemeente Oisterwijk. Een reeks verkeersveilige ingrepen heeft daar hopelijk een eind aan gemaakt. Spekle pakte dit jaar al meer fietspaden aan, zoals aan de Sprendlingenstraat, Heukelomseweg, Oisterwijkseweg (naar Haaren), Spoordijk, Boxtelsebaan en Belversedijk. Daarmee geeft de portefeuillehouder adequaat uitvoering aan het coalitievoornemen om langzaam verkeer en het gebruik van de fiets in onze kernen te stimuleren. 

Gemeente Oisterwijk publiceerde deze middag met dezelfde foto: Wethouder Anne Cristien Spekle is blij met de aanpassingen aan de kruising tussen de Baerdijk en het Stroomdaalpad. “Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Afgelopen jaren waren er op het kruispunt nog steeds ongelukken. Het middenstuk is breder gemaakt en voorzien van een zebrapad. Daarnaast is het fietspad voortaan groen van kleur. Met deze aanpassingen hopen we dat het voor automobilisten écht duidelijk is dat ze hier moeten opletten. Of het echt veilig wordt staat of valt natuurlijk ook met het gedrag van de weggebruikers.” 

Gevaar

Dat het kruispunt op de Baerdijk met het fietspad een regelmatige aanleiding is geweest voor 112 berichten, dat mag duidelijk zijn. Dat was het vele jaren; wij hebben daar al ruim tien jaar aandacht voor. Ook na de meerdere aanpassingen in die tien jaar, en ook na de herhaaldelijke ‘het komt ook door het gedrag van de weggebruikers’ boodschappen van voorgaande – ook VVD – wethouders, bleven er stelselmatig automobilisten doorrijden bij het naderen van een fietser. Uit onderzoek bleek (zie ook onderstaande filmpje) dat veel bestuurders de stopborden en ook de enkele jaren terug geplaatste bewustwordingsborden negeren; zo ook de bus die er dagelijks komt.

Het gaat al vele jaren te vaak mis op de Baerdijk in Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

Blij?

De grote vraag, die we hopelijk nooit meer gaan beantwoorden, is wanneer de volgende aanrijdingen plaats vindt. Als die aanrijdingen uitblijven, kunnen we spreken van een succes. Maar geen succes waar gemeente, wethouder en VVD erg trots op hoeven te zijn. Ze zouden in dat geval beter hun excuus aanbieden aan al die mensen die afgelopen jaren zijn aangereden. Komen die aanrijding opnieuw, dan was het misschien niet zo gepast om met zoveel ‘bravour’ en zo ‘blij’ dit resultaat te tonen.

Voor nu: de reacties van weggebruikers in de afgelopen week zijn alles behalve positief. Met name het noodgedwongen moeten stoppen op het zebrapad, omdat je anders geen fietsers ziet aankomen, is een veel genoemde misser. Ook zijn er veel weggebruikers die stoplichten of een tunnel beter hadden gevonden.

Bekijk ook de uitzending van LOVO begin 2021: