uitpunt

Vakantieschool in Oisterwijk


Op 28 en 29 december worden er voor de basisscholieren uit groep 3 tot en met 8 weer leuke activiteiten georganiseerd.

Deze vinden plaats op basisschool De Coppele in Oisterwijk. Inschrijven kan je bij Sanne van den Hoven via info@sannevandenhoven.nl of bel 06-10697333. De kosten zijn €10, – per kind.

Note: Het betreft hier een uitzonderingsregel voor specifieke doelgroepen, en daarvoor gelden speciale regels, die door de organisatie keurig worden geregeld in overleg met de gemeente.