bosch car service

Opnieuw onjuiste informatie over aanleg glasvezel in Oisterwijk


Volgens Delta Fiber Netwerk is het, in tegenstelling tot wat de gemeente herhaaldelijk aangeeft, niet zo dat alle inwoners glasvezel krijgen. Inwoners in de kern Oisterwijk kunnen er niet voor kiezen de glasvezel gratis te laten aanbrengen, zonder er meteen gebruik van te maken.

Deze week in de Nieuwsklok, en ook in een eerder bericht, liet wethouder Anne Cristien Spekle (VVD) weten ‘dat Delta Fiber Nederland alle woningen en bedrijfspanden in onze kernen aansluiten op glasvezel.’ Alle inwoners zouden volgens de gemeentelijke informatie gratis de glasvezelkabel in huis krijgen. Later bleek dat er in de kern Oisterwijk eerst 25% vooraf moet besluiten mee te doen. Nu blijkt dat ook bij het behalen van die drempel, niet alle huishoudens worden aangesloten.

Wethouder Anne Cristien Spekle: ‘Alle woningen en bedrijfspanden in onze kernen aansluiten op glasvezel. Goed nieuws!’.

Op de website van Gemeente Oisterwijk staat onder de kop: ‘Glasvezelaansluiting kernen Oisterwijk’ met in de uitleg: ‘Dat glasvezel wordt aangelegd, betekent niet dat je ook meteen gebruik maakt van het glasvezelnetwerk… … DELTA Fiber installeert de glasvezelaansluiting gratis. Wil je gebruikmaken van een glasvezelabonnement, dan betaal je de kosten van de aanbieder. Je bent niet verplicht om een abonnement af te sluiten. Ook het laten plaatsen van de aansluiting in jouw woning is niet verplicht. Wil je dit op een later moment wel, dan kost dit €650,-. Zolang DELTA Fiber bezig is met aanleg, en je sluit bij 1 van de providers een abonnement af betaal je deze kosten niet.’ Een dergelijke uitleg zou volgens aanwezigen ook gegeven zijn tijdens de informatiebijeenkomst in Tiliander, specifiek voor de kern Oisterwijk.

Onjuist
Deze informatie blijkt nu achteraf niet juist. Er blijkt een verschil in voorwaarden voor de kernen Haaren/ Moergestel, versus die voor de kern Oisterwijk. Dat verschil is door de gemeente in zowel persbericht als gemeentelijke website én in hun uitleg in de Nieuwsklok niet duidelijk bekend gemaakt. In de kern Oisterwijk krijgen alleen inwoners die vooraf een abonnement hebben afgesloten ook werkelijk de kabel in huis. ‘Voor Oisterwijk bieden we alleen de combinatie aan van een abonnement en een aansluiting samen,’ aldus de woordvoerder van Delta Fiber Netwerk. Inwoners konden zich tot 8 december aanmelden.

Volgens de woordvoerder van de gemeente zou de door hen gegeven uitleg alleen om Haaren en Moergestel gaan; in diverse gemeentelijke berichtgevingen staat dat niet. Aan de gemeente is gevraagd wat zij hieraan gaan doen en of ze eventueel gedupeerden gaan compenseren. Hierop is gemeente niet ingegaan. Wel verwijst de woordvoerder van de gemeente naar hun uitleg deze week in de Nieuwsklok. Ook daar stelt de gemeente echter: ‘Deze zomer maakten we bekend dat Delta Fiber Nederland alle woningen en bedrijfspanden in onze kernen aansluiten op glasvezel. Goed nieuws, want hiermee zijn we als gemeente klaar voor de toekomst.’ Geen woord over de verschillen tussen Haaren/ Moergestel, en de kern Oisterwijk.

KPN
Mocht Delta Fiber Netwerk voor de kern Oisterwijk haar 25% niet halen (ze zijn momenteel druk aan het tellen), of als ze niet alle huishoudens aansluiten, is er nog de belofte van KPN. Die is van plan eind 2022 te starten met aanleg van glasvezel in Oisterwijk. Ondanks de herhaalde tegenspraak van enkele VVD leden (berichten hierover werden door hen als fakenews bestempeld) erkende ook het college van burgemeester en wethouders eerder al dat ook KPN naar Oisterwijk komt. In het collegebesluit van juni staat: ‘Mocht de vraagbundeling (van Delta Fiber – red.) onverhoopt en onverwacht toch niet gehaald worden dan zal KPN alsnog glasvezel uitrollen in de kernen van de gemeente Oisterwijk.’ Nadrukkelijk opvallend is hierbij het woordje ‘zal’, hetgeen duidt op afspraken met of minstens informatie van KPN hierover.

Brieven
Gemeente Oisterwijk heeft met Delta Fiber Netwerk naast afspraken over de aanleg, ook afspraken gemaakt over welke brieven aan inwoners worden gestuurd. Dit betreft brieven die gaan over de aanleg, de promotie van abonnementen valt daarbuiten. Uit reacties van inwoners is de indruk ontstaan dat het proces rommelig verloopt, maar volgens Delta Fiber Netwerk worden de brieven volgens afspraak verstuurd. Wel is het verloop in Moergestel, Haaren en Oisterwijk anders, en daardoor kan verwarring ontstaan. De ene krijgt een aanbieding voor een abonnement voorafgaande aan de start van de aanleg, terwijl bij de ander die aanleg al aan de gang is en daar brieven over krijgt.

Opdringerig?
Naast huisbezoeken, kaartjes in de bus en diverse promotiekanalen, werden er door Delta Fiber Netwerk ook spandoeken opgehangen aan bruggen en bladkorven. Daar heeft de gemeente een stokje voor gestoken, want dat was niet de bedoeling; Gemeente Oisterwijk heeft Delta Fiber Netwerk gesommeerd deze weg te halen. Ook waren er volgens een aantal inwoners opdringerige verkopers die volgens hen ook signalen hebben gegeven dat inwoners zonder internet zouden komen te zitten als ze geen glasvezel zouden afnemen. Dat is uiteraard onjuist. Zowel KPN als Ziggo blijven hun diensten aanbieden, en beide providers zijn bezig met plannen en/of aanleg van sneller internet. En ook draadloos internet via de mobiel blijft bestaan.