bosch car service

Opnieuw bericht dat Oisterwijkse atletiekbaan weg moet


Oisterwijk wil woningen bouwen op de voormalige voetbalvelden van voorheen Taxandria, en zo blijkt ook op de naastgelegen atletiekbaan. Taxandria Atletiek moet weg; weg-weg; ze krijgen geen baan elders!

Dat was enkele maanden terug de boodschap van de sportclub, maar daarop gaf de wethouder toen aan zich hierin niet te herkennen. Nu komt de club met eenzelfde bericht.

‘We hebben vandaag een gesprek gehad met Dion Dankers, wethouder Sport. Het College van B&W heeft op 14 december 2021 besloten dat er op de locatie van het Sportpark De Gemullehoeken in de toekomst geen ruimte is voor Taxandria Atletiek. De komende twee jaar zullen we zeker op het terrein kunnen blijven.
De gemeente wil geen garantie geven voor een atletiekbaan en clubfaciliteiten in de gemeente Oisterwijk.

Echter het kan niet zo zijn dat we uiteindelijk met lege handen komen te staan. We zullen de belangen en het behoud van onze vereniging bij de gemeente onder de aandacht blijven brengen en willen hierover harde afspraken maken. Wij zullen in het komend half jaar intensief met de gemeente samenwerken en we houden jullie hierover regelmatig op de hoogte. Inmiddels zijn we gestart met een aantal werkgroepen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden voor wat er op ons af gaat komen.

Dion Dankers wil het standpunt van het College van B&W toelichten in een nog te plannen ledenbijeenkomst.’

Aldus de club in een nieuwsbrief aan hun leden.

De vraag is of de politiek, de raad dit standpunt gaat accepteren.

 

De atletiekbaan, met rondom de voormalige voetbalvelden (Bron: Google Maps)