uitpunt

Nieuw contract Staalbergven Oisterwijk uitgesteld


Natuurmonumenten, eigenaar van het Staalbergven, heeft de onderhandelingen voor een nieuw contract uitgesteld.

De chloorbaden van het Staalbergven liggen mooi in de natuur, maar zijn gedateerd (Foto: Rina van Venrooy)

De gemeenteraad heeft aan het college (Burgemeester en wethouders) gevraagd voor 1 januari 2022 een nieuw contract aan te gaan met Natuurmonumenten, voor het toekomstige gebruik van het Staalbergven als openluchtbad. Tijdens de onderhandelingen hierover, heeft Natuurmonumenten volgens de gemeente aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben. De taxatie en huurprijs moet nog onderzocht worden, er zijn nog vragen over de bescherming van de natuur in relatie tot de verouderde installaties, en men wil nog kijken naar wat te doen met de in het ven aanwezige pontons. Ook wordt nog juridisch gekeken naar de juiste formulering van de in de overeenkomst vermelde afspraken.

Het lopende proces is hierop 4 maanden uitgesteld.