carnaval 2023

Aanpassing evenementenbeleid voor Karnaval Festival


Het college van burgemeester en wethouders heeft een positieve intentie richting de nieuwe locatie voor Karnaval Festival.

Karnaval Festival in Moergestel (Bron: Facebook Gemeente Oisterwijk)

Om de intentie, de daaropvolgende vergunning en tot slot het evenement ruimte te geven, zijn de beleidsregels voor evenementen voor de gemeente Oisterwijk aangepast. Het evenement Karnaval Festival in Moergestel werd een aantal jaren op de locatie Heiligenboom/Oirschotseweg georganiseerd. Vanaf 2022 wil de organisatie het evenement graag op een locatie aan de Pijnendijk in Moergestel organiseren. Het college erkent dat daarbij voor de omgeving overlast zal ontstaan. Om te veel of te vaak overlast op die nieuwe locatie te voorkomen, worden regels opgenomen waaraan de organisatie zich moet houden.

Eerder dit jaar heeft het college positief gereageerd op een principeverzoek. Ook heeft er een uitleg aan en gesprek met omwonenden plaats gevonden. Volgens de organisatie heeft dit geleid tot enkele bezwaarmakers. “Veruit het grootste deel draagt het festival zelfs een warm hart toe of heeft er geen problemen mee dat het plaatsvindt… … dat ze de jeugd een evenement als dit gunnen.’ In totaal zijn er to nu vier bewoners die zorgen hebben over geluidhinder, maar zien daarin geen aanleiding om bezwaar te maken. Twee andere omwonenden hebben aangegeven wel bezwaar te maken tegen het evenement.

Inwoners kunnen reageren op de wijzigingen in de beleidsregels, en ook bezwaar maken tegen de vergunning die het college naar verwachting af gaat geven. Het college zal die reacties en bezwaren bespreken en daarop een eventuele aanpassing afwegen. Dat hoeft niet altijd te gaan om tegen houden van het evenement, maar kan ook gaan om mogelijkheden rekening te houden met wensen of belangen; iets waarvan bekend is dat de evenementenorganisatie open staat daarover het gesprek aan te gaan.