carnaval 2023

Inwoner zoekt medestanders tegen laadpalen met gereserveerde parkeervakken in Oisterwijk


Wie heeft er bezwaar gemaakt, of heeft dat willen doen, maar werd teleurgesteld omdat de bezwaartermijn al verstreken was?

Is dit een goede plek? (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Jan Hendrik Barendregt is een benadeelde inwoner, die vanwege de onjuiste communicatie door de gemeente niet tijdig bezwaar heeft kunnen maken op de komst van een laadpaal met bijbehorende gereserveerde parkeerplek voor elektrische auto’s. De boodschap van de gemeente was dat er eerst een aankondiging zou komen middels een bord in de straat, maar achteraf bleek dat niet in alle situaties het geval. Ook werden er volgens Jan geen adressen vermeld in de formele berichtgeving. Hierdoor waren inwoners te laat met hun bezwaar.

WOB verzoek

Jan heeft reeds het nodige uitzoekwerk gedaan, en informatie opgevraagd bij de gemeente. Dat verzoek, gebaseerd op de Wet Openbaarheid Bestuur, werd volgens hem veel te beperkt beantwoord; veel informatie ontbreekt nog. ‘Er zijn geen documenten zoals notulen, brieven, email e.d. bijgevoegd van interne communicatie, terwijl door ons alle documenten zijn opgevraagd.’

Medestanders

Mogelijk heeft Gemeente Oisterwijk een onjuiste procedure gevolgd, en zou daardoor bezwaar alsnog mogelijk zijn. Om verder te gaan, wil hij graag samen met medestanders verder optrekken. Het gaat hierbij om inwoners van de gemeente Oisterwijk, die bezwaar hebben gemaakt tegen de plaatsing van laadpalen en bijbehorende gereserveerde parkeerplek, of dat hebben willen doen, maar daarin zijn teleurgesteld omdat de bezwaartermijn al verstreken was, hun verzoek werd afgewezen of anderszins.

U kunt contact zoeken via jan@vagasvau.eu