bosch car service

Gevaarlijke bermen langs wegen in Haaren


Partij D66 trekt bij de gemeente aan de bel vanwege gevaarlijke bermen. Er zijn gaten en scherpe randen waar fietsers lelijk kunnen vallen of bij autoverkeer ongelukken kunnen onstaan.

Een voorbeeld dat D66 heeft aangeleverd.

Partij D66 schrijft in een brief aan het college (burgemeester en wethouders): ‘Vanwege zwaar landbouwverkeer is een aantal bermen totaal kapot gereden, zoals bij de Holhoekweg, de Torenstraat en Gever. Op sommige plekken is er een hoogteverschil ontstaan tussen de rijbaan en de berm van soms wel 30 cm. Ter illustratie hebben we enkele foto’s bijgevoegd.’

De partij vraagt het college of deze op de hoogte is en een goed beeld heeft van de situaties, hoe het onderhoud is geregeld en of het college het met D66 eens is dat de gemeente verantwoordelijk is voor dit onderhoud ‘en in het geval er een verkeersonveilige situatie ontstaat, de wegbeheerder (gemeente) dit dient op te lossen?’ D66 wil weten wanneer de gaten worden hersteld.