Krekul

Gemeenteraad Oisterwijk gaat weer online


De raadsvergadering in Oisterwijk gaat weer online.

Zo zag de raadsvergadering er uit anno mei 2020; in verband met corona digitaal vergaderen.

Vorig jaar werd en ook vergadering online gehouden vanwege corona. Later verhuisde de raad van de zaal in het kleinere raadhuis naar Tiliander zodat er meer afstand gehouden kon worden. Nu is besloten de raadsvergadering van 16 december opnieuw digitaal te houden. Raadsvoorzitter burgemeester Hans Janssen heeft dat in overleg met het presidium (vertegenwoordigers partijfracties) besloten.

Publiek kan meekijken via de website van de gemeente (klik hier). Inspreken kan ook in een online raadsvergadering. Als u wilt inspreken, dan kunt u dat tot en met vandaag (15 december) doorgeven via griffie@oisterwijk.nl